Home Overzicht Juridisch Spreekuur biedt hulp bij belastingaangifte

Juridisch Spreekuur biedt hulp bij belastingaangifte

0

Belastingaangifte doen: veel mensen kijken er tegenop. Het kost veel tijd en moeite en de regels veranderen vaak. Na het invullen van het aangifteformulier slaat de twijfel toe. Is alles wel goed ingevuld? Heb ik niets over het hoofd gezien? Belastingaangifte doen is een ingewikkelde klus. Het Juridisch Spreekuur (HJS) helpt bewoners van Oost met hun belastingaangifte. De studenten van HJS staan in de startblokken om je van dienst te zijn.

Door Tychya Aipassa en Keisha Wiebers | Beeld

Tot nu toe kreeg u altijd een blauwe envelop in de bus, maar daar komt verandering in. De belastingdienst stuurt steeds meer post alleen nog maar naar uw digitale Berichtenbox. Dit jaar krijgt u tot en met februari de blauwe envelop met de brief waarin u wordt gevraagd om aangifte te doen, als gewone post. U ontvangt deze brief ook als digitale post www.belastingdienst.nl.

Heeft u de brief niet ontvangen, dan kan het alsnog betekenen dat u belastingaangifte moet doen. Dit hangt af van uw persoonlijke- en/of financiële situatie. Vraag HJS om informatie hierover.

Op tijd aangifte doen
Het is belangrijk om op tijd aangifte te doen. U krijgt altijd eerst een herinnering, en als u daar niet op reageert een aanmaning als u de aangifte inkomstenbelasting te laat hebt ingediend. In de aanmaning staat de nieuwe termijn waarbinnen u de aangifte moet doen. Als uw aangifte na die termijn bij de belastingdienst binnenkomt, krijgt u een boete en rente opgelegd.

Vanaf 1 maart 2016 kunt u aangifte doen over het belastingjaar 2015. Dit kan tot 1 mei 2016, tenzij u op tijd uitstel heeft gevraagd en gekregen. Als u belastingaangifte heeft gedaan, weet u voorlopig of u de belastingdienst moet betalen of dat u juist geld terugkrijgt. De definitieve beslissing ontvangt u daarna van de belastingdienst.

Inloopspreekuren
HJS-medewerkers zijn aanwezig tijdens de speciale inloopspreekuren van Civic en Dynamo om u te helpen bij het invullen van uw belastingaangifte. Beide organisaties zijn gevestigd in Amsterdam-Oost en richten zich op bewoners uit de wijk die daar met sociaal-juridische en/of maatschappelijke vragen terecht kunnen.

Kijk voor de dagen en tijden van de inloopspreekuren op de websites van Civic en Dynamo www.civicamsterdam.nl www.dynamo-amsterdam.nl. Naast deze speciale belastingspreekuren kunt u ook bij de BOOT-locatie terecht voor hulp bij het doen van de aangifte.

Wat moet u meenemen naar het belastingspreekuur?

Het is belangrijk dat u de juiste documenten en gegevens meeneemt naar het belastingspreekuur. Dan kunnen we uw belastingaangifte samen invullen en afhandelen.

Neem de volgende documenten altijd mee:

  • een geldig legitimatiebewijs van uzelf; als u bent gemachtigd om ook aangifte te doen voor uw fiscale partner heeft u ook een kopie van een geldig legitimatiebewijs van deze fiscale partner nodig
  • de aangiftebrief, indien u die in papieren vorm heeft ontvangen
  • de DigiD-machtigingscode van uzelf en eventueel van uw fiscale partner, mede om de aangiftebrief in uw Berichtenbox op te kunnen vragen
  • het machtigingsformulier (als u namens iemand anders aangifte doet).

Heeft u een fiscale partner? Neem dan ook het volgende mee:

  • burgerservicenummer van uw fiscale partner
  • geboortedatum van uw fiscale partner
  • gegevens over het inkomen van uw fiscale partner (bijvoorbeeld jaaropgaven en bankafschriften).

Medewerkers van HJS staan klaar om al uw vragen over belastingen en andere juridische zaken te beantwoorden. Als wij uw vraag niet kunnen beantwoorden, verwijzen wij u altijd door naar een van onze samenwerkingspartners.

Uit de HJS praktijk: Boete belastingdienst

Een cliënt van HJS kreeg een vorig jaar een hoge boete en aanslag opgelegd voor het niet invullen van de verplichte belastingaangifte. De cliënt vroeg HJS om hulp. HJS nam contact op met de belastingdienst, zodoende bleek dat men in deze zaak een schatting had gemaakt van het belastbaar inkomen van de cliënt en op basis daarvan ook nog een boete en rente in rekening had gebracht.

HJS heeft uit naam van de cliënt een bezwaarschrift opgesteld. Hierin werden de persoonlijke omstandigheden duidelijk toegelicht en werd verzocht om de cliënt alsnog in staat te stellen aangifte te doen. Deze zaak is in het voordeel van de cliënt goed opgelost. De opgelegde boete werd uiteindelijk kwijtgescholden. De cliënt kreeg van de belastingdienst, nadat de juiste informatie met betrekking tot de hoogte van het belastbare inkomen van de cliënt bekend was, wel een aanslag opgelegd, maar het bedrag van deze aanslag was veel lager dan de eerder verzonden aanslag.

 

BOOT-Oost, Batjanstraat 1b | 06 2115 8 8 | www.hva.nl/hjs[email protected]
Inloopspreekuren op dinsdag t/m donderdag van 13.00 tot 17.00 uur

HJS-medewerkers in Studio HvA, de hoofdlocatie van HJS.