Home Oud Oost ‘Kaalslag in Eerste van Swindenstraat moet worden voorkomen’

‘Kaalslag in Eerste van Swindenstraat moet worden voorkomen’

2

De Eerste van Swindenstraat wordt opnieuw ingericht.Daarbij moet een groot aantal bomen worden gekapt. Dat is helemaal niet nodig vindt buurtbewoner en landschapsarchitect Egbert Schuttert.

Bijdrage van Egbert Schuttert, landschapsarchitect

Als bewoner van de Dapperbuurt werd ik deze week opgeschrikt door een brief van de gemeente met nadere informatie over de op handen zijnde herinrichting van de Eerste van Swindenstraat, de belangrijke winkelstraat in Amsterdam-Oost. Er zijn twee varianten bedacht, beide gebaseerd op het succesvolle profiel van de Javastraat die in het verlengde ervan ligt. Op zich een toe te juichen plan waardoor meer ruimte ontstaat voor het winkelende publiek en dat meer mogelijkheden biedt voor terrassen en verblijfsplekken. Maar… bij de uitvoering van de voorkeursvariant moeten helaas de bestaande 74 bomen worden gekapt, bij de andere variant de helft! Terwijl er prachtige, grote iepen staan die al decennia lang een fijn volume groen toevoegen aan de brede, stenige straat. Zijn ze ziek misschien? Niet mooi genoeg? Nee, dat is niet het geval. Ze passen niet in het nieuwe profiel en ze geven te veel worteloverlast.

Er is al heel wat voorwerk verricht, een Nota van Uitgangspunten is door het bestuur zelfs vastgesteld. Maar beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Want het kappen van al die grote bomen is helemaal niet nodig. Beide voorgestelde nieuwe verkeersprofielen, met zowel een als met twee richtingen voor het autoverkeer, passen royaal tussen de twee bestaande bomenrijen. Door het wijzigen van het dwarsparkeren in langsparkeren en het opheffen van de twee fietspaden wordt er meer dan 10 meter straat aan de trottoirs toegevoegd en komen de bestaande bomen in de nieuwe ‘winkelpromenades’ van 8 á 9 meter breed te staan. Maar waarom die ‘promenades’ in het voorkeursmodel van de gemeente beide precies 8.43 moeten zijn (waarvoor alle bomen gekapt moeten worden) is een raadsel. Met een enigszins asymmetrisch profiel met iets meer ruimte aan de zonkant waardoor alle bomen gespaard kunnen worden kan iedereen heel goed leven lijkt mij. Ook de groenbeheerder behoudt de bomen het liefst, ook al zijn ze niet super. Maar misschien moeten we al blij zijn met ook iets minder gezonde bomen in de stad. Een herinrichting biedt juist mogelijkheden om de ondergrondse wortelruimte voor de bomen te verbeteren waardoor ze de komende jaren beter gaan groeien. En voor wortelopslag zijn rond de bomen, in de brede trottoirs, veel creatieve oplossingen te bedenken.

In een stad die zegt te willen vergroenen past het onnodig rooien van 75 bomen niet. En ook de helft kost nog veel te veel groen. Het kappen van al die gezonde iepen in de Eerste van Swindenstraat is onnodig en onverstandig en moet daarom worden voorkomen.

 

2 REACTIES

  1. Het is té genant voor woorden deze smakeloze bomenkap in onze prachtige Van Swindenstraat. Weer een idioot plan van iemand die het achter zijn/haar buro heeft bedacht en waarschijnlijk in een grote villa ver buiten Amsterdam woont. En net als in het Oosterpark gaan er onnodig veel bomen aan, die kunnen toch niet protesteren !!! Ik vind het bijna een grote schande om Amsterdammer te zijn.