Home Gezin Kinderboerderijen maken afspraken over dierenwelzijn

Kinderboerderijen maken afspraken over dierenwelzijn

0

Achttien Amsterdamse kinderboerderijen, waaronder die van Jeugdland, de Werf en de Boerderij op IJburg in Oost, hebben gisterenmiddag in kinderboerderij Jeugdland hun handtekening gezet onder afspraken die het dierenwelzijn op hun terreinen moeten behouden en verbeteren. Samen met wethouder Ivens openden de kinderboerderijen daarna het vernieuwde konijnenverblijf van kinderboerderij Jeugdland.

De kinderboerderijen zorgen samen voor ruim 1.700 dieren. Met de afspraken is geregeld dat de dieren ruime huisvesting hebben waarin ze hun natuurlijke gedrag kunnen laten zien. Ook leven groepsdieren altijd samen met soortgenoten. Daar waar nodig worden de dierverblijven hierop aangepast. Ook wordt er geïnvesteerd in het opleiden van de dierverzorgers. ‘Door onze kennis over dierenwelzijn samen te brengen hebben we richtlijnen en kwaliteitseisen kunnen opstellen die vanaf nu voor alle deelnemende kinderboerderijen gelden’, zegt Gitta Bessem namens de kinderboerderijen: ‘We zijn er enorm trots op dat we onze handtekening hebben kunnen zetten onder afspraken die recht doen aan de huidige tijdgeest.’, aldus n.

Recht doen aan het natuurlijke gedrag
De bestaande eisen voor dierenwelzijn gingen naar de smaak van de kinderboerderijen niet ver genoeg. ‘Die bestaan vooral uit enkele wettelijke regels over wat er minimaal aan verzorging en ruimte geboden moet worden. Wij willen recht doen aan het natuurlijke gedrag van dieren en het goede voorbeeld geven hoe je met dieren omgaat. De beschikbare ruimte, kennis en budget op een kinderboerderij worden nu bepalend voor het aantal dieren dat er gehouden wordt.’

Ruim half miljoen euro van gemeente
Wethouder Ivens, verantwoordelijk voor dierenwelzijn, heeft aan de deelnemende kinderboerderijen € 530.000 toegezegd om het dierenwelzijn te verbeteren. ‘Dat is een belangrijke steun in onze rug, want financiering is voor alle kinderboerderijen een probleem. Met de afspraken in de hand mogen de kinderboerderijen zelf aangeven waar ze ondersteuning bij nodig hebben. Inmiddels zijn de eerste dierverblijven aangepast en is er in totaal zo’n 26.000 m2 grond bewerkt’, licht Gitta Bessem toe.

Vernieuwd konijnenverblijf geopend
Wethouder Ivens feliciteerde de kinderboerderijen met het behaalde resultaat en opende het vernieuwde konijnenverblijf van kinderboerderij Jeugdland. Samen met enkele afgevaardigden van de kinderboerderijen liet hij een konijnengroep in het verblijf. Ursula van der Meer, een van de beheerders van kinderboerderij Jeugdland: ‘Het nieuwe verblijf is een goed voorbeeld van onze samenwerking. Bij kinderboerderij De Werf zijn onze konijnen gekoppeld aan konijnen uit hun opvang. Met de financiële ondersteuning zijn de buitenruimte en de nachthokken vernieuwd. Het verblijf is groter en er is voor de konijnen meer uitdaging. Ze zijn nu veilig voor de vossen die hier ’s nachts wel eens komen snuffelen.’ Ook de overige kinderboerderijen hebben hun konijnenverblijven waar nodig aangepast. Konijnenflats waarin konijnen alleen leven zijn daarmee verleden tijd.

Deelnemende kinderboerderijen
De 18 deelnemende kinderboerderijen zijn Amsteldieren, De Bijlmerweide, Bos en Lommer, ’t Brinkie, De Buiktuin, Dierencapel, Diereneiland, De Gliphoeve, Jeugdland, Osdorp, De Pijp, Het Sloterpark, De Strohalm, Uylenburg, De Werf, Westerpark, Boerderij op IJburg en De Zimmerhoeve.