Home Overzicht Kogel door de kerk: Brug naar Noord via Java-eiland

Kogel door de kerk: Brug naar Noord via Java-eiland

0

Na jarenlange discussie gaat het dan toch gebeuren, er komt een brug over het IJ naar Noord. Voorlopig gaat het om één nieuwe verbinding en wel tussen Oost en Noord. Er komt een brug voor voetgangers en fietsers over het smalste deel van het IJ bij het Java-eiland in het verlengde van de Schaefferbrug. Over dit plan en over andere verbeteringen in de verbinding met Noord is de inspraak gestart.

Aan beide kanten van het IJ bestaan twijfels over de ligging van de toekomstige brug. Bewoners van het Java-eiland willen meer onderzoek naar de verbinding over het IJ tussen Noord en de Kop van Java. Zij vragen zich af of dat wel de beste plek is als je kijkt naar de mensen die vanuit West en het Centrum naar Noord willen. Die moeten een behoorlijk eind omfietsen. Ook zou de brug die nog hoger wordt dan de Jan Schaeferbrug, wel een hele klim worden. Aan beide zijden van het IJ zijn handtekeningenacties en petities gestart.

Vraagtekens aan beide zijden van het IJ

Het college van B en W heeft onlangs ingestemd met het voorstel om de noord- en zuidoever van het IJ met elkaar te verbinden. Het gaat overigens niet alleen over een fiets- en voetgangersbrug tussen het Java-eiland in Oost en het Hamerstraatgebied in Noord. Een eerste maatregel is het verbeteren van het huidige verensysteem in combinatie met de komst van een fietsersbrug over het Noord-Hollandskanaal. Parallel daaraan starten de voorbereidingen voor de aanleg van de Brug tussen Kop Java-eiland en Hamerstraatgebied, en een nieuw metrostation bij Sixhaven. Later volgen een tunnel of brug bij het Stenen Hoofd aan de Westelijke kant van het IJ en zo nodig een voetgangerstunnel tussen Centraal Station en de Buiksloterweg. Om de brug bij Java-eiland mogelijk te maken moet de Passengers Terminal Amsterdam worden verplaatst. De gemeenteraad zal over dat alles nog voor de zomer een besluit nemen.

De plannen gaan nu een inspraaktraject in. De verwachting is dat voor de zomer een definitief voorkeursbesluit kan worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Vervolgens kan in de tweede helft van dit jaar worden begonnen met de voorbereidingen voor de bouw van de brug, metrostation Sixhaven en de aankoop van extra veren. Op 16 februari is er in Pakhuis de Zwijger een inloop tussen 18.00 uur tot 21.00 uur.

Reageren op de plannen kan via amsterdam.nl/sprongoverhetij