Home Duurzaam Kosten belangrijk item bij stoppen gebruik aardgas

Kosten belangrijk item bij stoppen gebruik aardgas

1

Amsterdam wordt aardgasvrij. Om te koken, verwarmen en te douchen moeten andere energiebronnen worden gevonden. Met een team van specialisten trekt de gemeente door de stad om de bewoners voor te bereiden op de ingrijpende veranderingen. In een overvol Grand Café Genieten informeerden en discussieerden bewoners en deskundigen over de toekomst van energie.

Deskundigen komen niet alleen van de gemeente, ook bewoners laten zien het energieprobleem serieus te nemen. Buurtbewoners verenigd in de coöperatie MeerEnergie zijn al jaren bezig om restwarmte van de Jaap Edenbaan en datacentra op het Science Park te gebruiken voor het verwarmen van 5.000 woningen. Zij hebben de wind mee omdat in Middenmeer Noord binnenkort de grond open moet om alle leidingen te vernieuwen. De buizen van een warmtenet zouden dan meteen de grond in kunnen.

Draagvlak voor warmtenet
De bezoekers van de avond met speciale belangstelling voor de ontwikkelingen van MeerEnergie kwamen aan hun trekken. Ardine Nicolaï van dit burgerinitiatief kon melden dat een enquête naar het draagvlak onder de bewoners van Middenmeer laat zien dat negen van de tien mensen die reageerden het warmtenet wel zien zitten. Een bewoner van het Science Park, ook in de zaal, was verontwaardigd dat er geen plannen zijn om zijn wijk aan te sluiten op het warmtenet van MeerEnergie. Nota bene komt de energie uit het datacentrum bij hem om de hoek. Daar wordt wat aan gedaan.

In 2040 geen aardgas meer
De bijeenkomst was er op gericht om bewoners te informeren over de ontwikkelingen, maar vooral ook om betrokkenheid te krijgen bij  de energietransitie. De kersverse wethouder Marieke van Doorninck, die duurzaamheid in haar portefeuille heeft, was daar duidelijk in. Het nieuwe stadsbestuur wil dat voor 2040 de bestaande woningvoorraad en de bestaande gebouwen en bedrijfspanden afgesloten zijn van aardgas. Dat zal buurtgewijs gebeuren en kan alleen slagen met samenwerking tussen alle betrokkenen.

Nieuwe energiebronnen
De avond kende vier sessies. Naast de inspirerende sessie van MeerEnergie werden ook huurders in een sessie geïnformeerd over wat de aardgastransitie voor hen betekent. Ook de mensen van het Regionaal Energieloket waren present en informeerden en discussieerden over wat je nu al kunt doen om je woning voor te bereiden op aardgasvrij wonen. Wat de toekomst brengt is ongewis. Een ding is zeker: aardgas verdwijnt uit de stad. Maar welke nieuwe mogelijkheden kunnen die energiebron vervangen?

Elektrisch koken
Het opzetten van een warmtenet voor het verwarmen van woningen en warm water is een van de mogelijkheden. Dan komt er een leiding het huis in naar de plek waar nu de cv-ketel hangt, die wordt vervangen door warmtewisselaar en verder verandert er weinig. Koken doe je dan elektrisch. Een andere optie is volledig gebruik maken van elektriciteit. Onder de noemer ‘all electric’ kun je dan bijvoorbeeld denken aan elektrisch koken, een warmtepomp die warmte uit de lucht of uit de grond haalt, infraroodverwarming of vloerverwarming. Voorwaarde daarbij is dat het huis uitstekend geïsoleerd moet zijn. Het gebruik van biogas staat ook op het lijstje van mogelijkheden. Maar dat kan maar beperkt beschikbaar zijn.

Solidariteit met Groningers
Aan de ene kant lijken de mogelijkheden om thuis de aardgaskraan dicht te draaien volop aanwezig. Kijk je echter naar de ontwikkelingen van de technologische mogelijkheden dan is er nog volop werk aan de winkel. Er zijn volop redenen om de stad aardgasvrij te maken, al is het alleen al om solidariteit met de Groningers of de stijgende kosten van aardgas. Een positieve stemming was er in Grand Café Genieten zeker. Kritische geluiden zijn er vooral over de kosten die de energietransitie met zich zal brengen. Die zullen toch door alle huishoudens moeten worden gedragen.

1 REACTIE

  1. Het vervelende van die klimaat discussies is dat het vervuild wordt door mensen die het als verdien model zien en politiek onbenul. Even afgezien dat het waarom mij niet duidelijk is is er geen enkel realistisch plan hoe je van het aardgas af kunt. Het bouwen van een huis wordt zoals in ons geval 8% duurder. Samen met anderen hebben wij een gebouw met 16 appartementen ontwikkeld, wordt eind dit jaar opgeleverd. De doelstelling was energieneutraal maar dit bleek op onze kavel niet haalbaar. We hebben toen samen met een adviseur een WTW systeem met piekstook gas bedacht met leidingsschachten zodaning ontworpen dat we op een later stadium een beter systeem zouden kunnen installeren. Maar nee van onze meest onbetrouwbare partner de gemeente moesten we van het gas (politiek onbenul) af. Gevolg ons appartement werd 30.000 euro duurder zonder dat het klimaat hiervan profiteerd ipv van een beetje CO2 uit ons pijpje nou veel viezere CO2 uit de grote pijp van een kolencentrale. Kolencentrales sluiten kan niet zomaar, er is steeds meer elektriciteit nodig en dat los je niet op met windmolens en zonnepanelen.