Home Sport&Fit Kunstgras mag weer met rubbergranulaat, gemeente blijft voorzichtig

Kunstgras mag weer met rubbergranulaat, gemeente blijft voorzichtig

0

De discussie over het gebruik van rubbergranulaat op kunstgras lijkt ten einde. Eind 2016 deed het RIVM hier onderzoek naar en rapporteerde dat het veilig is om te sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat. Iinternationaal onderzoek levert hetzelfde resultaat op. Ook de gemeente Amsterdam is nu van mening dat het sporten op kunstgras ingestrooid met rubbergranulaat veilig en verantwoord is.

In een uitzending van televisieprogramma Zembla is onlangs opnieuw aandacht besteed aan kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat. De gemeente Amsterdam laat nu weten dat zij begrijpt dat er onrust is ontstaan na de tweede uitzending. De gemeente heeft opnieuw contact gezocht met het ministerie van VWS, het RIVM, de KNVB en de GGD. Deze partijen zijn van mening dat er geen aanleiding is om het eerder gegeven gezondheidsadvies bij te stellen. De gemeente volgt het advies van deze partijen die aangeven dat het sporten op kunstgras ingestrooid met rubbergranulaat veilig en verantwoord is.

Bezorgdheid
De gemeente neemt de bezorgdheid serieus. Daarom, maar ook vanwege de milieu-aspecten, blijft de gemeente in samenspraak met andere gemeenten en experts zoeken naar alternatieven. Het gaat dan om natuurlijke producten als kurk en producten die aan de consumentennorm voldoen (TPE en EPDM). Daarnaast worden de onderhoudsmaatregelen op de kunstgrasvelden aangepast om te voorkomen dat de infill materialen in het milieu terecht kunnen komen.