Home Overzicht Lagere vaarsnelheden in Amsterdamse wateren

Lagere vaarsnelheden in Amsterdamse wateren

0

De maximum vaarsnelheid in het binnenwater van Amsterdam wordtmet ingang van 1 januari verlaagd van 7,5 km/u naar 6 km/u. Daarmee hoopt de gemeente de overlast op het water te verminderen en de doorvaart in de grachten ook in de toekomst vlot te laten verlopen. Het besluit geldt voor al het vaarverkeer, dus zowel de plezier- als passagiersvaart. De nieuwe maximum vaarsnelheid gaat gelden op al het Amsterdamse binnenwater, met uitzondering van twee hoofdvaarroutes en de Ertshaven, Entrepothaven en het Spoorwegbassin.

‘Een verlaging van de maximum snelheid met 1,5 km per uur lijkt weinig’, zegt wethouder Udo Kock van Waterbeheer, ‘maar op het water is dat veel. Die verlaging zorgt voor  aanzienlijk minder lawaai en luchtvervuiling. Zo kan iedereen van het water gebruik blijven maken op een plezierige manier. Daarnaast houdt het de grachten, ook in de toekomst, bevaarbaar.’

Minder geluidsoverlast
De verlaging van de maximum snelheid zorgt voor minder geluidsoverlast voor omwonenden, bezoekers en andere gebruikers van het water. Daarnaast is de luchtvervuiling minder bij een lagere snelheid. Bovendien wordt het steeds drukker op het water, en die drukte gaat naar verwachting alleen maar toenemen. De snelheidsverlaging draagt eraan bij dat de grachten bevaarbaar blijven, ook in de toekomst, en dat er niet vaker opstoppingen op het water komen dan er nu soms zijn, op drukke zomerse dagen.

Hoofdvaarroutes
De hoofdvaarroutes die zijn uitgezonderd zijn de Kostverlorenvaartroute en de Amstelroute. Daarnaast worden ook de Ertshaven, Entrepothaven en het Spoorwegbassin uitgezonderd vanwege hun brede profiel en omdat ze direct aan het IJ liggen, waar een hogere vaarsnelheid geldt.