Home IJburg Landmaken voor Strandeiland IJburg officieel gestart

Landmaken voor Strandeiland IJburg officieel gestart

0

Het opspuiten van grond voor de eerste 80 hectare voor het Strandeiland van IJburg is gestart. Op dit vijfde en grootste eiland van IJburg zullen uiteindelijk achtduizend woningen worden gebouwd.

H

et eiland krijgt een totaaloppervlakte van zo’n 150 hectare, met 6 km lengte aan oevers aan het water van het IJmeer. Daardoor is er ruimte voor een definitief en groot stadsstrand en meerdere kleine natuurstrandjes. Daarom is nu gekozen voor de naam Strandeiland in plaats van de eerdere werktitel Middeneiland.

Pannenkoekmethode
Het land wordt gemaakt op een voor IJburg bekende manier, de pannenkoekmethode. De bodem van het IJmeer heeft een dikke bovenlaag van slib, daarom wordt het zand in lagen aangebracht. Onder water wordt het zand gesproeid, boven water wordt het zand opgespoten. Om goed bruikbaar land te maken, moet het zand eerst goed ‘zetten’. In 2022 is de grond geschikt om op te bouwen.

Start bouw woningen in 2022
Op het zuidelijk deel van Strandeiland wordt begin 2022 gestart met de bouw van de eerste woningen. Op het noordelijke deel start de bouw ruim een jaar later. De oplevering van de eerste woningen is op zijn vroegst in 2023. Het streven is om ongeveer 600 woningen per jaar op te leveren. Bij oplevering van de eerste woningen zullen er al belangrijke voorzieningen zoals een supermarkt. Er zal in een vroegtijdig stadium stadium aandacht zijn voor het realiseren van buurtvoorzieningen zoals scholen en winkels en het doortrekken van de IJtram.

Biodiversiteit behouden
Het nieuwe eiland komt aan de rand van het Markermeer-IJmeer, dat is aangewezen als een Natura 2000-gebied. Dat betekent dat daar specifieke diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving (habitat) worden beschermd om de biodiversiteit te behouden. Het is een aantrekkelijk gebied voor vele soorten watervogels. Het is er ondiep en voedselrijk met een rijkdom aan schelpdieren en waterplanten.