Home Oud Oost Langparkeren in Oostpoort moet parkeerdruk in centrum verlagen

Langparkeren in Oostpoort moet parkeerdruk in centrum verlagen

0

Eind juli zijn autobezitters uit het oude centrum en de Plantagebuurt uitgenodigd om deel te nemen aan een experiment met langparkeren in drie parkeergarages buiten het centrum met financieel voordeel. Ruim 900 autobezitters hebben zich de aangemeld. Medio september kunnen de geselecteerde vergunninghouders ook terecht in parkeergarage Oostpoort bij de Linnaeusstraat. De proef duurt een jaar.

De gemeente biedt bewoners in het centrum die hun auto weinig gebruiken, de mogelijkheid om hun auto – met behoud van de parkeervergunning en tegen een financiële vergoeding – in een garage buiten het centrum te parkeren. Medio september kunnen de geselecteerde vergunninghouders ook terecht in parkeergarage Oostpoort bij de Linnaeusstraat. Met de fiets of tram 9 ben de dan snel in bijvoorbeeld de Platage. De proef duurt een jaar.

Meer ruimte in centrum
De gemeente wil in het centrum graag meer ruimte creëren. Bijna 30 procent van de vergunninghouders in Centrum gebruikt de auto minder dan een keer per week. Met het aanbod te parkeren aan de rand van de stad biedt de gemeente die vergunninghouders voor wie de nabijheid van de auto minder belangrijk is, een alternatief. De vrijgekomen parkeerplekken verlagen de parkeerdruk en het biedt de gemeente de mogelijkheid om de openbare ruimte te verbeteren.

Vergoeding voor langparkeren
Vergunninghouders krijgen voor elke 24 uur die zij aaneengesloten parkeren een vergoeding. De vergoeding stopt na veertig dagen langparkeren. Op deze manier verdient men tot maximaal 50 procent van het vergunningstarief terug. Na deze veertig dagen kan de vergunninghouder, weliswaar zonder vergoeding maar kosteloos, gebruik blijven maken van de langparkeergarage. Het experiment duurt een jaar enwordt tussentijds gemonitord. Is de proef succesvol, dan wordt langparkeren onderdeel van het parkeerbeleid.