Home Overzicht Leegstand winkelpanden in Oost laag

Leegstand winkelpanden in Oost laag

0

In stadsdeel Oost is het aantal winkelpanden dat leegstaat gedaald van 31 naar 17 en dat is slechts 2,9 procent. Alleen in stadsdeel Centrum staan naar verhouding nog minder winkels leeg, namelijk 2,0 procent. Dat blijkt uit de Barometer Winkelleegstand Amsterdam 2016 van Locatus Online.

De afgelopen drie jaar steeg de leegstand in Amsterdam steeds licht met respectievelijk 0,6 procent-, 0,4 procent- en 0,2 procentpunt. Met uitzondering van stadsdeel Zuidoost, waar de leegstand toenam, is in alle stadsdelen sprake van afname van de winkelleegstand. In stadsdeel Centrum is de leegstand met 1,7 procent het laagst, in Zuidoost met 7,5 procent het hoogst. Op de peildatum 3 september 2016 stonden 220 winkelruimtes leeg.

De leegstand in winkelverkooppunten wordt jaarlijks opgesteld door Locatus Online dat landelijk data verzamelt op het gebied van detailhandel. Het bureau registreert de feitelijke leegstand op basis van veldonderzoek. Locatus publiceert voor de gemeente Amsterdam de leegstandpercentages van 2016 van de vijf grootste steden, de steden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), de stadsdelen, de gebieden volgens de Amsterdamse gebiedsindeling en de winkelgebieden.

De leegstand wordt zowel in vierkante meters winkelvloeroppervlak als in aantal winkelverkooppunten weergegeven. De twee indicatoren kunnen een verschillend beeld geven. Winkelvloeroppervlak is het deel van een ruimte dat voor winkelend publiek toegankelijk is. In veel Amsterdamse winkelstraten bevinden zich panden die geen winkelfunctie hebben. De Amsterdamse barometer rapporteert alleen over panden met winkelgebruik.

Landelijk is de winkelleegstand iets afgenomen, van 7,9% naar 7,6%. Van de grote steden staan in Amsterdam procentueel het minste winkels leeg. In Eindhoven staat 10,1% van de winkels leeg (143 winkels), in Rotterdam 8% (298) en in Den Haag 7,1% (237).