Home Levensvisie De Heiligen der Laatste Dagen

De Heiligen der Laatste Dagen

1
Bronno Enzler en vier jonge zendelingen.

Op de Zaaiersweg staat de kerk van Jezus Christus van de Heiligen van de Laatste Dagen. Salt Lake City is de basis van de Mormonen. Maar ook hier komen mensen bijeen. Elke zondagochtend zo’n 100 tot 200. Daarnaast zijn er door de week bijeenkomsten.

Door Mirjam Ringer | Beeld Gerard Valentijn

Levens-
beschouwingen
in Oost

Alle afleveringen

Op een zonnige dag spreek ik met wijkzendingsleider Bronno Enzler en vier zendelingen. Die laatsten zijn tussen de 18 en 26 jaar als ze twee jaar worden uitgezonden. Een verschil met de gewone christelijke kerken is dat de Mormonen een open canon hebben. Dat betekent dat de openbaring niet afgesloten is, maar dat die doorgaat. Zo kreeg Joseph Smith, de stichter van de Mormonen, in het begin van de 19e eeuw, een openbaring, die hij opschreef in het boek van Mormon. Smith kreeg visioenen en openbaringen en richtte een eigen kerk op, omdat hij bij geen van de bestaande kerken de waarheid vond. Voor de gelovigen is dan ook een persoonlijke relatie met God belangrijk.

De zendelingen willen graag dienstbaar zijn in de wijk

Andere geloven
De zendelingen willen graag dienstbaar zijn in de wijk. De een heeft bij de voedselbank gewerkt, de ander in het park. In Utrecht is een fietstocht voor slechtzienden en blinden georganiseerd. Ook hier in Oost willen ze graag meehelpen bij projecten. Over andere geloven en gelovigen: het is goed om verschillende mensen te ontmoeten, bijvoorbeeld moslims. Elke groep heeft een stukje van de waarheid. Iedereen moet de kans hebben het eigen geloof op zijn eigen manier te beleven.

Posthuum dopen
De Mormonen kunnen mensen postuum dopen. Iemand van een andere levensovertuiging dopen als hij/zij gestorven is…..hoe zit dat? Mijn gesprekspartners vinden het heel mooi dat deze overledenen nog de kans krijgen om het evangelie te horen, over Jezus Christus te leren en door de doop verder te komen in de geestenwereld. Ook geloven zij dat de overledenen alsnog hun toestemming voor deze postume doop kunnen geven. Op mijn vraag hoe het zit met mensen die een heel goed leven hebben geleid, maar die geen doop hebben ontvangen, antwoordt Enzler dat ieder rechtvaardig mens na zijn dood op een goede plaats terecht komt. Maar een echte rechtvaardige zal de doop niet afwijzen. Omdat het voor de hand ligt dat je je eigen voorouders deze kans op een doop wilt geven, is genealogie zo belangrijk binnen deze kerk.

Vrouw en man
Een vrouw kan wel leraar zijn in de Mormoonse kerk, maar geen priester. Ook profeten zijn altijd mannen. Mannen en vrouwen hebben verschillende plichten, ze hebben dezelfde waarde, maar hebben andere taken. Vrouwen hebben wel meer kracht in hun roeping en ze zijn sterk in het werken met kinderen. Homoseksualiteit wordt niet als zonde gezien, maar homoseksueel gedrag wel. Er zijn ook een aantal homoseksuele leden in deze kerk. Seksuele relaties zijn alleen geoorloofd binnen een huwelijk tussen een man en een vrouw. Abortus is alleen toegestaan als het leven of de gezondheid van de moeder in gevaar is, want ieder leven is belangrijk.

Vanuit de wetenschappelijke wereld is veel kritiek op het boek van Mormon. Er staan namelijk niet alleen religieuze teksten in, maar ook historische beweringen die wetenschappelijk onjuist zijn. Dit vinden mijn gesprekspartners geen probleem, want de wetenschap kan het ook fout hebben.

Tegen het eind van ons gesprek merkt een zendeling op dat we het weinig over God en Jezus hebben gehad. Hij wil graag nog kwijt dat we zonder Jezus geen beter mens kunnen worden. Hij heeft onze pijn en zwakheid gevoeld en is voor ons gestorven. Dat moeten we als cadeau accepteren.

1 REACTIE