Home IJburg Luchtkwaliteit in Oost? Geen idee

Luchtkwaliteit in Oost? Geen idee

0
Afvalpunt Cruquiusweg wordt verplaatst naar het Zeeburgereiland.

Heidagen voor de stadsdeelcommissie. Evaluatie van de stadsdeelcommissie. Er is wel vergaderd aan de Oranje-Vrijstaatkade, maar de interessantste punten zijn afgelopen periode besproken op een andere plek, op Amstel 1 namelijk, bij de raadscommissies Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid. De rode draad? De luchtkwaliteit in Amsterdam-Oost.

In de IJopener doet Lisa Scheerder kort verslag van de maandelijkse vergaderingen van de stadsdeelcommissie Oost in de vergaderzaal aan de Oranje-Vrijstaatkade.

Dit najaar staat voor de derde keer het tijdelijk afvalpunt op Zeeburgereiland op de agenda. Ook nu weer een aantal insprekers die zich afvragen of de toekomstige kleinschalige bedrijvenstrook langs de afrit bij de A10 zich wel leent voor een afvalpunt. Volgens de bewoners zal het tijdelijk afvalpunt de leefbaarheid op Zeeburgereiland nog meer onder druk zetten. Het afvalpunt zorgt voor veel meer verkeersbewegingen en dat is weer schadelijk voor de kwaliteit van de leefomgeving, vermoedelijk ook voor de luchtkwaliteit op Zeeburgereiland. Nog even wordt voorgesteld om het tijdelijke afvalpunt op het nog onbebouwde deel van de toekomstige Sluisbuurt te plaatsen, maar dat leidt weer tot bezwaren bij andere insprekers.

De wethouder begrijpt dat een tijdelijk afvalpunt voor de bewoners niet de meest gewenste voorziening op het Zeeburgereiland is, maar stelt tegelijkertijd dat het tijdelijk afvalpunt wel altijd onderdeel heeft uitgemaakt van de plannen. Het vorige college heeft de plannen vastgesteld en daarmee is de komst van het tijdelijk afvalpunt niet terug te draaien. Wel zal de wethouder alles doen om het tijdelijk afvalpunt zo min mogelijk belastend voor de buurt te laten zijn. De raadscommissie vindt het niet genoeg, en ‘piept’ het punt door naar de gemeenteraad. Dat betekent dat het tijdelijk afvalpunt van Zeeburgereiland op de agenda van de gemeenteraad terechtkomt. Wanneer? Dat is nog even afwachten.

Kwam de luchtkwaliteit al even ter sprake bij het afvalpunt, bij de bespreking van het mobiliteitsplan Zeeburgereiland en IJburg vormt het een prominent onderdeel. En niet zozeer omdat er van alles over de luchtkwaliteit op die plek valt op te merken, maar omdat blijkt dat de luchtkwaliteit in Oost, en dus ook op Zeeburgereiland en IJburg, niet gemeten wordt. In de rest van Amsterdam staan elf meetpunten die luchtverontreiniging meten; in Oost staat er niet één. En dan wordt het toch wel lastig om mobiliteitsplannen, die over vervoersbewegingen gaan, te beoordelen. Dat vindt de wethouder ook en deze belooft om met de GGD in gesprek te gaan over een meetstation in Oost. Maakt het iets uit voor het mobiliteitsplan? Ook hier stelt de wethouder dat het plan al is vastgesteld door het vorige college, maar dat bij de uitwerking nog ruimte is voor opmerkingen. De wethouder houdt ook vast aan de planning, niet zonder op te merken dat het beter was geweest als eerder met dit mobiliteitsplan begonnen was. Ook houdt de wethouder vast aan de variantenstudie voor de fietsverbinding: eerst moet duidelijker worden welke fietsverbinding het meeste soelaas zal bieden, via de Amsterdamsebrug of via een nieuw te bouwen fietsbrug tussen de Sluisbuurt en het Oostelijk Havengebied.

In de IJopener doet Lisa Scheerder kort verslag van de maandelijkse vergaderingen van de stadsdeelcommissie Oost in de vergaderzaal aan de Oranje-Vrijstaatkade.