Home .Mensen maken Oost Maak kennis met… Geert ten Dam

Maak kennis met… Geert ten Dam

1

Prof. Dr. Geert ten Dam werd twee jaar geleden, na de protesten en de bezetting van het Maagdenhuis, voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam. ‘Die onrust is nu weg,’ meent Ten Dam, die met veel plezier al 16 jaar in Park de Meer woont.

Door Wil Merkies | Beeld Corrie Groen

Geert ten Dam (58) stapt opgewekt van haar fiets als de fotografe en journaliste op het punt staan aan te bellen. Na de begroeting buiten vertelt zij dat ze altijd op de fiets naar het werk gaat. Haar werkkamer heeft ze niet zoals haar voorgangers in het Maagdenhuis aan het Spui maar op Roeterseiland. ‘Bij mijn komst liet ik meteen weten dat ik tussen studenten en medewerkers wilde zitten en dat is ook gebeurd. Met het College van Bestuur hebben we nu onderdak op Roeterseiland en dat bevalt heel goed. Ik vind het belangrijk dat een universiteitsbestuur te midden van het onderwijs en het onderzoek zit.’

Binnen in de modern ingericht woonkamer worden we verwelkomd door haar echtgenoot die na zijn pensionering als directeur van het Verwey Jonker Instituut in Utrecht actief is als scheidsrechtercoördinator bij voetbalclub Zeeburgia. Samen met studenten van het Amsterdam University College heeft hij bij de voetbalclub ook huiswerkbegeleiding opgezet.

‘Goed integreren moeten studenten vooral zelf doen’

Ten Dam, die voor wat te drinken heeft gezorgd, is duidelijk trots op dit initiatief en wil er graag iets over vertellen. ‘Het gaat om het verbinden van de twee werelden: die van de UvA en die van Zeeburgia. Het project huiswerkbegeleiding wil de studievaardigheden en onderwijskansen van Zeeburgia voetballers bevorderen. Ze komen in contact met de studenten en leren gebruik maken van hun kennis, ervaringen en netwerken. Niet alleen voor de voetballers maar ook voor de studenten heeft het project meerwaarde. Ook zij verbreden hun wereld.’

Ten Dam is naast voorzitter van het College van  Bestuur en hoogleraar onderwijskunde ook Kroonlid van de Sociaal Economische Raad. Eerder was zij lange tijd rector van de universitaire lerarenopleiding van de UvA en voorzitter van de afdeling Pedagogische Onderwijskunde en de lerarenopleiding UvA.

Hoe gaat het na alle onrust nu op de universiteit?
Ten Dam: ‘De rust is teruggekeerd. Nee, ik praat niet over de problemen van mijn voorgangster. Ik ken prof. Dr. Louise Gunning goed en waardeer haar enorme inzet. Daar wil ik het bij laten. We hebben geleerd van de onvrede die bij de Maagdenhuisbezetting een rol speelde. Het is belangrijk om medewerkers en studenten te betrekken bij de gang van zaken op de universiteit. De studenten komen nu met voorstellen voor verbetering en via gesprekken ontstaan er mooie initiatieven voor vernieuwing op het terrein van ICT. Ook is er meer oog voor problemen zoals de hoge werkdruk. De relatie tussen onderwijs en onderzoek is verbeterd, en we werken aan een steviger en meer sociaal  loopbaan- en personeelsbeleid.’

U geeft zelf ook nog les?
‘Toen ik hier kwam, heb ik gezegd dat ik niet zou komen als ik geen onderwijs zou kunnen blijven geven.’ Kijkt tevreden: ‘Ik geef gastcolleges, en verzorg nog steeds een collegereeks voor master studenten Onderwijskunde op negen avonden van 18.00-21.00 uur.’

Ze benadrukt dat het contact met studenten voor haar heel belangrijk is en dat zij, ook als collegevoorzitter, hoogleraar onderwijskunde blijft. Neemt nog een slok water en zegt dan: ‘Het werk dat ik doe is heel leuk en spannend.’

Hoeveel studenten en werknemers heeft de UvA?
‘Ruim 31 duizend studenten en 5000 werknemers.’

U studeerde zelf ook aan deze universiteit?
‘Ja, 35 jaar geleden ging ik hier studeren.’ Nadenkend: ‘Ik vind dat ik iets verplicht ben aan de UvA; ik heb hier veel kansen gehad.’

U schrijft een column in Het Parool…
‘De verbinding met de stad is voor mij heel zinvol en dat is ook de reden dat ik iedere twee weken een column schrijf over maatschappelijke onderwerpen.’

In een van haar veelgelezen columns ‘Een brug tussen twee werelden’ schreef zij over de samenwerking tussen Amsterdam University College en Zeeburgia. In andere columns ging het over projecten die studenten van de Hogeschool van Amsterdam doen voor de stad, over woonprojecten waarin vluchtelingen en jongeren elkaar helpen om een goede start te maken in Amsterdam, of over de toenemende selectie in het hoger onderwijs. ‘We moeten ervoor zorgen dat we jongeren geen kansen ontnemen.’

‘Studenten zijn belangrijk voor Amsterdam’

Het gesprek wordt even onderbroken voor de begroeting van haar dochter die nog thuis woont en studeert aan de UvA op het Sciencepark. Haar zoon woont niet meer thuis.

Ten Dam praat hierna bevlogen verder over de publieke functie van de UvA. ‘We dienen een maatschappelijk doel. We zijn er niet voor onszelf. Het rijk geeft ons jaarlijks 600 miljoen euro. De UvA is een publieke instelling en wij hebben de maatschappelijke taak en verantwoordelijkheid om dat geld goed te besteden. Het is ook onze taak dat studenten niet eindeloos lang over hun studie doen. Om dat te bereiken moeten wij goed en doelmatig onderwijs geven.’

Hoe gaat het met de diversiteit op de UvA?
‘Er is veel aandacht voor toegankelijkheid en diversiteit. Dat is voor ons een maatschappelijke plicht en opdracht. We zijn er voor alle studenten die een academische opleiding aankunnen, voor leerlingen uit brede scholengemeenschappen in Zuid-Oost en voor leerlingen van het Barlaeus en Vossius. Bij onze open dagen staan vluchtelingen- en maatjesprojecten op het programma.  Goed integreren wordt niet opgelegd maar doen de studenten vooral zelf.’

Hoeveel vrouwelijke hoogleraren  heeft de UvA?
Net 22 procent van het aantal hoogleraren is vrouw, terwijl meer dan de helft van de studenten en promovendi bij ons vrouwen zijn. Het verschilt wel per vakgebied. Nederland doet het belazerd met het aantal vrouwelijke hoogleraren op  de wereldlijst. Ik vind het belangrijk dat daar in iedere sollicitatiecommissie voor hoogleraren oog voor is.’

Over de vraag of er nog een urgent onderwerp is hoeft Ten Dam niet na te denken. ‘De huisvesting van studenten is een probleem. Met de woningbouwcorporaties praten we over betaalbare woningen voor jongeren en studenten onder de 500 euro. Er moet nodig iets gebeuren want studenten zijn belangrijk   voor Amsterdam.’

Bij het afscheid wijst Ten Dam op de tuin die aan een sloot grenst. ‘Ik sluit het studiejaar af met een etentje in de tuin voor tachtig studenten en medewerkers met wie ik dit jaar nauw heb samengewerkt. Daar verheug ik me nu al op.’

1 REACTIE