Home Overzicht Maakt alternatief voor Holocaust Namenmonument kans van slagen?

Maakt alternatief voor Holocaust Namenmonument kans van slagen?

1
Waterwanden onder Mr. Visserplein | Foto Roos Theuws/ Marien Schouten

In de omgeving van de de Weesperstraat is veel onrust rond het geplande Holocaust Namenmonument. Dit monument, ontworpen door Daniel Libeskind, zou moeten komen op de groenstrook langs de Weesperstraat in Amsterdam. Uit onvrede met het huidige ontwerp en de gang van zaken bij de gevolgde procedure hebben beeldend kunstenaars Roos Theuws en Marien Schouten  een alternatief plan ontworpen.

De initiatiefnemers voor het alternatieve plan wonen in de directe omgeving en kennen de buurt goed. Ze hebben een betere, meer centrale en respectvolle plek gevonden voor het Namenmonument. Bovendien denken ze dat het voorstel een belangrijke stedenbouwkundige impuls aan dit deel van de stad kan leveren.

Het Holocaust Namenmonument is een initiatief van het Nederlands Auschwitz Comité, dat zich al sinds 2007 inzet voor de totstandkoming van een monumentale wand waarop de namen worden vermeld van alle uit Nederland weggevoerde Joden, Sinti en Roma die tijdens de Tweede Wereldoorlog om het leven zijn gebracht.

Onder- en bovengronds
Het voorstel gaat uit van een groot gebied van circa 2.000 vierkante meter onder- en bovengronds in het midden van het Mr. Visserplein. Als de huidige twee koperkleurige daken worden verwijderd, kunnen aan weerskanten van de trambaan twee ‘wanden van water’ worden geplaatst die ongeveer 10 meter boven het maaiveld uitsteken. De tram kan er tussendoor rijden. Deze wanden lopen door tot op de bodem van het lager gelegen niveau en verbinden de bovengrondse met de ondergrondse ruimte. Op het lager gelegen niveau is plaats voor de stenen met de namen van de holocaustslachtoffers waardoor een waardige en rustige herdenking mogelijk is.

‘Landmark op Mr. Visserplein
Niet alleen verbindt de ondergrondse ruimte het Joods Historisch Museum, Portugese Synagoge op natuurlijke wijze met elkaar, de op het Mr. Visserplein zichtbare wanden van water vormen een ‘landmark’ die het plein een gezicht en identiteit verlenen die het nu ontbeert. Dit ontwerp onttrekt geen ruimte aan het publieke domein maar geeft juist publieke ruimte terug. Bovendien biedt de ondergrondse ruimte plaats aan educatieve projecten bijvoorbeeld van de verschillende instituten in de omgeving.

Tram met waterwanden op Mr. Visserplein | Foto Roos Theuws/ Marien Schouten

Niet in Wertheimpark
Eerder was het plan om het monument in het Wertheimpark een plaats te geven. Bij de inspraakronde, georganiseerd door stadsdeel Centrum, werden vanuit de buurt veel bezwaren geuit tegen de komst van het monument in de vorm van een namenwand. Na overleg met de buurt werden zestien locaties in beeld gebracht die in aanmerking zouden kunnen komen voor het Holocaust Namenmonument.

Groenstrook langs Weesperstraat
Uitkomst van de inventarisatie van de verschillende mogelijke locaties was dat het Namenmonument het beste kan worden gevestigd op de groenstrook langs de Weesperstraat, ter hoogte van de Nieuwe Herengracht. Deze locatie is door het comité zelf aangedragen. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad het voorstel van B en W overgenomen om het monument een plaats te geven langs de Weesperstraat.

Benieuwd naar het voorstel van Roos Theuws en Marien Schouten? Kom dan op dinsdag 27 maart om 20.00 uur naar de uitgebreide presentatie in Huis De Pinto en bekijk de maquette.

Impressie gebied onder Mr. Visserplein | Foto Roos Theuws/ Marien Schouten

 

Vorig artikel‘Ik ben ik ben ik ben’ door Maggie O’Farrell
Volgend artikelMet bezems erop uit op Landelijke opschoondag

1 REACTIE

  1. Dit is echt een nationaal monumentaal plan. Veel indrukwekkender dan het Daniël Libeskind ontwerp. Mr. Visserplein krijgt weer zijn – weliswaar ondergronds – verbindende plein functie terug en er hoeven geen bomen voor gekapt te worden.