Home Overzicht Marineterrein wordt internationale werk- en kennisomgeving

Marineterrein wordt internationale werk- en kennisomgeving

0

Met het vertrek van bijna alle onderdelen van Defensie medio volgend jaar komt op het Marineterrein 13 hectare vrij. Het is een unieke locatie met veel water en groen. Het Rijk als huidige eigenaar, de gemeente en stadsdeel Centrum hebben gezamenlijk gezocht naar een profiel dat de grootst mogelijke toegevoegde waarde heeft. Het wordt internationale werk- en kennisomgeving. waar plaats is voor topinstellingen op het gebied van onderwijs, wetenschap. Waar het bedrijfsleven bedenkt, test en past innovaties toe. En er komen woningen.

Beeld Hans Heitgeert

Het profiel voor het Marineterrein bestaat uit een combinatie van functies die de binnenstad nu nog niet heeft. Marineterrein Amsterdam wordt de plek waar topinstellingen en internationaal georiënteerde bedrijven van verschillende grootte niet alleen innovaties bedenken, maar ook maken, testen en toepassen. De keuze voor innovatie komt voort uit de toenemende betekenis van kennis en creativiteit voor de nationale economie en de werkgelegenheid en ook de vaststelling dat innovatie goed gedijt in een stad.

Internationaal toonaangevende binnenstedelijke werk- en kennisomgeving

Nader onderzoek
De komende maanden wordt nader onderzoek gedaan naar welk type bedrijven en instellingen het best passen op het Marineterrein. Ontmoetingen van mensen, uitwisseling van kennis en het produceren en toepassen van wat er bedacht wordt staat voorop. Ook voor omwonenden en andere Amsterdammers wordt het een aantrekkelijke plek in de stad. Culturele en sociaalmaatschappelijke voorzieningen, woningbouw en diverse faciliteiten om in- en outdoor te kunnen sporten en bewegen dragen bij aan ontmoeting en interactie.

Helft terrein bebouwd
Er ligt nu een principebesluit. Daarin en de hierop volgende projectnota geven de ontwikkelingsrichting aan, maar zijn geen blauwdruk. Dit maakt het mogelijk om flexibel in te kunnen spelen op nieuwe inzichten en snel veranderende voorwaarden voor innovatieve omgevingen en vast te houden aan kwaliteit en profiel. De principenota gaat er vanuit dat de helft van het terrein onbebouwd is en de andere helft bebouwd. De openbare kades aan het Oosterdok, een intiem plein aan de binnenhaven, kleinere openbare ruimtes elders op het terrein en de groene Voorwerf zijn voor iedereen toegankelijk. Gekozen wordt voor fietsers en voetgangers op het terrein en geen auto’s. Een extra fiets- en voetgangersbrug naar Nemo zal de sfeer en de verbinding met de binnenstad versterken.