Home Oostelijke Eilanden Marineterrein zal weer meer Marineblauw kleuren

Marineterrein zal weer meer Marineblauw kleuren

0

De kogel lijkt door de kerk, Defensie blijft op het Marineterrein. Afgesproken was dat de krijgsmacht op 1 juli van dit jaar het terrein grotendeel zou hebben verlaten. Dat is niet gebeurd. Om strategische redenen wil de krijgsmacht op het complex blijven. De gemeente wil in ieder geval de helft van het terrein behouden.

Al in 2011 werd besloten het Marineterrein een openbare functie te geven en het terrein voor een miljard euro te verkopen aan Amsterdam. Alleen een wervingsbureau voor Defensie zou er blijven. Twee jaar later werd overeengekomen dat Defensie  stapsgewijs van het terrein zou vertrekken. Op 1 juli jongstleden zou dat zijn afgerond. Nu werd bekend dat de krijgsmacht er uit hernieuwde strategische overwegingen wil blijven. De gemeente is in gesprek met Defensie over de toekomst van het Marineterrein.

Al veel veranderd
De gemeente wil op het publieke deel van het Marineterrein innoverende bedrijven, recreatie en woningbouw realiseren. Inmiddels is er al veel veranderd op de plaats waar voorheen slechts militairen welkom waren. Een via een brug naar de Dijksgracht is het terrein bereikbaar voor voetgangers en fietsers en fietspaden doorkruisen het gebied. Pension Homeland biedt horeca. Met organisaties als AMS Institute, Codam, Growth Tribe, Makerversity, IJsfontein, Permavoid en vele anderen wordt al volop gewerkt aan het bedenken, testen, toepassen van oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. De hernieuwde strategische overwegingen van Defensie zijn een streep door de rekening van Amsterdam voor verdere ontwikkeling van het terrein.