Home Overzicht Mariska van der Linden vertrekt bij Post Oost

Mariska van der Linden vertrekt bij Post Oost

0

Na vier jaar stopt Mariska van der Linden met ingang van het nieuwe jaar als projectleider bij Post Oost in de Wijttenbachstraat. Vanaf de opening in 2014 had zij de leiding in het Participatiecentrum. Haar werkzaamheden worden overgenomen door twee collega’s.

Tekst Wil Merkies | Foto’s Dineke Rizzoli | Dwars

Mariska van der Linden is nu vijf jaar projectleider van Post Oost in dienst van Dynamo. Ze begon bij Buurtonline en de Computerloods in Oost. Zij is 49, woont  in Oost en heeft twee dochters.

Projectleider Van der Linden vertrekt en dat is nieuws. Ze heeft zich daarom goed voorbereid voor het gesprek en houdt tegelijkertijd alles in de gaten. Vanaf een plek in de centrale ruimte heeft de vertrekkende projectleider een goed overzicht op iedereen. De bezoekers komen voor een afspraak, een activiteit, een kop koffie of thee.

Door haar uitstraling en vlotte  kleding, vaak in rok, was ze de afgelopen zestien jaar een opvallende verschijning in de sobere locaties van Dynamo in Oost. Ze heeft er dan ook geen moeite mee als zij midden in het interview door een bezoekster wordt aangesproken. De vrouw herkent haar en is ontevreden omdat zij door de drukte te lang voor een afspraak moet wachten. Dus loopt Van der Linden naar de balie om even te informeren hoe lang het nog gaat duren. Niet veel later wordt de vrouw geholpen.

Stokje
Ze laat zich niet uit het veld slaan door deze korte onderbreking en vertelt dat ze al zestien jaren met veel plezier bij Dynamo werkt. Dat is de organisatie achter Post Oost. Toen Post Oost vijf jaar geleden zijn intrek nam in de vrijkomende ruimtes van het oude postkantoor, werd ze aangesteld als projectleider.

Post Oost is een succes geworden. Waarom gaat ze weg bij zo’n mooie baan in een project dat zo goed loopt? Van der Linden lacht: ‘Ik stop vaak met een functie na ergens tussen drie en vijf jaar omdat ik dan het gevoel begin te krijgen dat ik op routine draai. Ik wil niet alleen de tent openhouden, maar er liever handen en voeten aan geven. Het is belangrijk dat mensen die hier komen met activiteiten en participatie nieuwe stappen maken in hun individuele ontwikkeling. Ik dus ook. Maar ik blijf in dienst van Dynamo omdat er nieuwe ontwikkelingen zijn en ze me daarvoor hebben gevraagd.’

Ze kijkt tevreden rond en zegt: ‘Per 1 januari draag ik mijn werk over aan twee mensen. Mohamed Ahmidan El Hassani werkt al een paar jaar in Post Oost en Joke Soolsma is nu coördinator in Servicepunt de Kraaipan in de Hofmeyrstraat. Het werken in Post Oost bevalt me nog steeds heel goed, maar het is tijd om het stokje over te geven. Op verzoek van Dynamo ga ik nieuwe projecten en activiteiten ontwikkelen in de hulpverlening, onder andere met statushouders in Amsterdam Oost en Zuid. Een uitdaging waar ik veel zin in heb.’

Vertrouwen
Van der Linden maakte in haar jarenlange werkleven veel veranderingen mee. In de ICT wereld, waar zij haar eerste baan had, kwam zij er achter dat zij liever met mensen wilde werken dan met computers.

Ze denkt na: ‘Bij de Nederlandse Bank werkte ik als dertigjarige vrouw een tijdje als coördinator van de helpdesk, een werkplek waar verder alleen maar gezonde witte mannen werkten. Ik was dus erg blij toen ik een baan langs zag komen waar ik iets meer kon betekenen voor de Amsterdammers die het wat moeilijker hebben in de maatschappij. Via een vrouwennetwerk kwam ik 16 jaar geleden terecht bij Buurtonline van Dynamo in de Pretoriusstraat en ik werd daar projectleider. Ik werkte er met mensen die weinig ervaring met computers hadden. Buurtonline werkte toen samen met ouderenorganisaties en ongeveer tien migrantenorganisaties. We brachten mensen kennis bij, maar ook creativiteit.’

Van der Linden weet zeker dat ze persoonlijk Post Oost, de collega’s en vrijwilligers zal gaan missen maar ze heeft veel vertrouwen in haar twee opvolgers.

Wie komen er in Post Oost?
Van der Linden: ‘Dat is heel divers. Beginners die willen weten hoe je met de computer omgaat of mensen die een taal willen leren. Maar ook vrijwilligers die werk zoeken of een eigen bedrijf willen beginnen. De mensen zijn vaak boven de dertig jaar. Jongeren komen hier niet veel, maar wel volwassenen van veel verschillende culturen. Zeker een kwart van de bezoekers heeft een migrantenachtergrond. Ook van onze ruim 70 actieve vrijwilligers is een groot deel afkomstig uit een andere cultuur.

Wat is het mooie van je werk?
Van der Linden: ‘Dat je de mensen kunt helpen en nieuwe perspectieven biedt. Met de nieuwe cursussen, waarvan er elke dag een paar worden gegeven, is dat goed gelukt. Ik vind het heel mooi dat veel vrijwilligers zijn doorgegroeid naar een baan en hier vrienden hebben gemaakt.’

Wat waren de moeilijke dingen?
Van der Linden: ‘Ik vind het moeilijk dat je niet iedereen kunt helpen en mensen los moet laten. Het is hier geen hangplek. Als je hier komt moet je ook iets willen doen.’

Wat is er bereikt de afgelopen vier jaar? 
Van der Linden: ‘Dat jaarlijks zo’n vijfduizend mensen de weg naar Post Oost weten te vinden en ontdekken wat hier allemaal te halen is. Ik zie hier mensen binnenkomen voor bijvoorbeeld taalles, computerles of een sollicitatietraining en daarna hebben ze weer nieuwe perspectieven.’

Ze is blij met de vrijwilligers die met hun inzet zoveel doen in Post Oost. Vanaf het begin waren er vrijwilligers aan de slag bijvoorbeeld bij de taallessen in het Open Leer Centrum. Mensen met een andere culturele achtergrond voelen zich mede door zulke kanjers van vrijwilligers hier thuis en dat is heel belangrijk.

Verder is ze er trots op dat beleidsmakers uit andere stadsdelen en zelfs uit andere steden komen kijken hoe we in Post Oost met een integrale aanpak de bewoners naar vrijwilligerswerk of betaald werk helpen. De Openbare Bibliotheken uit heel Amsterdam willen alles weten over ons project ‘Leef en Leer’ dat het beste loopt in Amsterdam Oost.

Wat is niet gelukt?
‘Ik had gewild dat we meer mensen beter hadden kunnen helpen.’

Wat laat je na voor je opvolgers?
‘Dat er nog betere samenwerking komt tussen de professionals in Post Oost zodat we onze buurtbewoners een nog betere dienstverlening kunnen bieden. Maar ik prijs me gelukkig, ik ben blij met wat ik heb.’

Post Oost | Wijttenbachstraat 36 hs | 020 460 9380
Informatie of inschrijven maandag tot vrijdag 09.00 tot 17.00 uur.