Home Overzicht Meer dan helft van alle telefoontjes Hulplijn gaat over eenzaamheid

Meer dan helft van alle telefoontjes Hulplijn gaat over eenzaamheid

0

Jaarlijks voeren de tachtig vrijwilligers van de telefonische Hulplijn zo’n 17.000 gesprekken. Voor het eerst in haar bijna 60 jarige geschiedenis heeft meer dan de helft van deze contacten eenzaamheid als belangrijkste reden tot contact.

‘We zien al jaren een stijging van het aantal gesprekken over eenzaamheid, maar met 52 procent zijn we deze zomer een symbolische grens gepasseerd’, zegt directeur Ed Theunen. Hij is niet verrast over deze ontwikkeling: ‘Hoe groter de stad, hoe anoniemer de burger en hoe groter de kans op eenzaamheid. Daarbij trekt de stad verhoudingsgewijs meer mensen met een GGZ achtergrond. Dat is een bekende doelgroep van de Hulplijn.’

Extra drukte in zomermaanden voor Hulplijn Amsterdam

Enige contact met de buitenwereld
‘Sommige van onze bellers hebben al dagen niemand gesproken’, legt Ed Theunen uit. ‘De Hulplijn Amsterdam is dan een welkom en vaak noodzakelijk contact met de buitenwereld. Het is een keerzijde van de nadruk op de zelfredzaamheid; als je het zelf amper redt dan dreig je geïsoleerd te raken.’ Na eenzaamheid zijn vooral psychosociale problemen en relatieproblemen een hoofdreden van contact. Ed Theunen weet dat ook in deze gesprekken eenzaamheid bijna altijd een rol speelt.

Piekbelasting in zomermaanden
Eenzaamheid associeert men vaak met de wintermaanden. Weggedoken onder een dekbed, feestdagen vrezend, familieloos of familiemijdend. Ed Theunenr: ‘Natuurlijk is de meerwaarde van de Hulplijn in die maanden groot, maar weinigen weten dat de zomermaanden juist ook tot een piekbelasting leiden. Als iedereen erop uittrekt, de stad overlopen wordt door mensen die zomers plezier hebben, is het gevoel van eenzaamheid voor menigeen zeer heftig. De vrijwilligers die de telefoon bemensen kijken er niet van op en spreken over de zomerdepressie.’

Samenwerking tegen eenzaamheid bij jongeren
Naast directeur van de Hulplijn Amsterdam is Theunen ook voorzitter van de Coalitie Erbij Amsterdam. Dat is een samenwerkingsverband van elf Amsterdamse vrijwilligersorganisaties gericht op de bestrijding van eenzaamheid. Hij onderstreept het belang van gemeentebrede aandacht voor het thema eenzaamheid: ‘Het is goed dat de gemeente Amsterdam de krachten bundelt in de Aanpak eenzaamheid Amsterdam. We moeten ons bewust zijn van de stille eenzaamheid in de stad, en met elkaar hebben we de morele plicht het tij te keren. Samen hebben we meer slagkracht”.’

Chatlijn
Samen met Humanitas opent de Hulplijn Amsterdam daarom later dit jaar een chatlijn. ‘Daarmee denken we beter aan te sluiten op de behoefte van de jongeren. De samenwerking met Humanitas betekent dat we beter in staat zijn snel een goed aanbod te ontwikkelen.’ De gemeente Amsterdam gaatr dit initiatief als experiment tegen eenzaamheid financieel ondersteunen.

Het nummer van de Hulplijn Amsterdam is 020 675 7575