Home Meer oost-online mee maken

oost-online mee maken

Meewerken aan oost-online?

Leuk dat je belangstelling hebt voor onze website. Graag willen we je iets vertellen over oost-online. Het is een onafhankelijke website met nieuws en informatie voor en door mensen die wonen, studeren en werken in tussen Amstel en IJ. Een groot aantal mensen is al actief bij oost-online. Samen willen we er een informatief, interessant en actueel medium van maken.

Bij oost-online zijn mensen verenigd die als vrijwilliger nieuws verzamelen, een rubriek voor hun rekening nemen, fotograferen, artikelen schrijven, redigeren, filmen, produceren, actief zijn met het content management systeem (CMS), etc. De beloning voor hun werk is plezier in de activiteiten en betrokken zijn bij de mensen en activiteiten in het deel van de stad waar je woont of werkt. Ook is het een plezierige manier om kennis te maken met mensen die vanuit hun professie of hobby met die activiteiten bezig zijn. Je kunt er je netwerk uitbreiden en ervaring opdoen.

Alles in oost-online wordt geschreven en in beeld gebracht onder het motto ‘liefdewerk oud papier’. Het is vrijwilligerswerk. Opbrengsten uit advertenties en subsidies zijn er niet. Daardoor kunnen we een website maken zoals die er is. Zonder verplichtingen aan subsidiegevers en adverteerders.

We hebben in oost-online een breed aanbod aan informatie met nieuws uit de verschillende buurten. Daarnaast pakken we onderwerpen aan als cultuur en media, architectuur, boeken, sport, muziek, culinair, ondernemend, etc.

Je kunt een bijdrage leveren aan oost-online met het schrijven van artikelen, het maken van foto’s, een bepaalde rubriek voor je rekening nemen of met corrigeren. Daarbij kun je je eventueel met een bepaald onderwerp of een bepaalde buurt bezighouden. Kortom, we zoeken schrijvers, fotografen, video-makers, redacteuren, webmasters, etc. die iets hebben met Oostelijk Amsterdam.

Wil je er veel of weinig tijd insteken? Wil je zo nu en dan meewerken of regelmatig? Dat is aan jou.

Belangstelling? Neem contact op met oost-online. Stuur een mailtje naar redactie@oost-online.nl