Home Overzicht Meeste boetes op het water voor geluids- en snelheidsoverlast

Meeste boetes op het water voor geluids- en snelheidsoverlast

0

Snelwegen, straten, fietspaden, alles slipt dicht. Dat gebeurt ook op het Amsterdamse water. Rondvaartboten, beroeps- en pleziervaart maken gebruik van Amstel, grachten, kanalen en het IJ. De drukte op het water leidt tot overlast. Het aantal meldingen is vorig jaar is met 87 procent gestegen ten opzichte van twee jaar eerder, namelijk van 658 naar 1.233 meldingen. Ook het aantal boetes op het water verdubbelde in twee jaar. Dat blijkt uit de Grachtenmonitor van Waternet.

De meeste meldingen gaan over geluidsoverlast, namelijk 756 meldingen. 305 meldingen hebben te maken met snelheidsoverlast en 172 met vaargedrag. De meeste boetes zijn ook uitgedeeld voor geluidsoverlast met 257 processen-verbaal, boetes voor snelheidsoverlast komen op de tweede plek met 156 stuks.  ‘De ervaren overlast neemt toe’, meent waterwethouder Udo Kock, ‘Dat concludeer ik uit de toename van het aantal meldingen, terwijl het aantal vaarbewegingen feitelijk niet toeneemt. Die overlast pakken we aan, want iedereen moet in Amsterdam kunnen genieten van het water. Daarom zet de stad in op handhaving op het water, met name op geluids- en snelheidsoverlast en op veiligheidsovertredingen.‘

Ieder jaar brengt Waternet de Grachtenmonitor uit. Daarin wordt heel gedetailleerd het gebruik van het vaarwater beschreven. Uit de monitor blijkt bijvoorbeeld dat er de laatste jaren steeds meer bootjes zonken. In 2016 193 bootjes zijn gezonken, het jaar ervoor 145 en in 2014 slechts 44. Waternet labelt gezonken bootjes en de eigenaar heeft vervolgens 14 dagen de tijd om zijn boot te verwijderen, anders doet Waternet dat. Waarschijnlijk zijn in 2016 meer bootjes gezonken omdat er dat jaar veel neerslag viel in korte tijd.