Home Groen Meeste bomen blijven bij herinrichting Linneauskade

Meeste bomen blijven bij herinrichting Linneauskade

1

Na volgend jaar zomer wordt dan eindelijk begonnen met de herinrichting van de Linnaeuskade tussen de Middenweg en het spoor en met de dijkverzwaring van de Ringdijk ernaast. Ook het groot onderhoud aan de wijk Middenmeer wordt aangepakt. De uitstraling van de kade moet beter worden, evenals de technische staat.

Tekst Jaap Kamerling | Foto Gerard Valentijn | Dwars

Ruimtelijk wordt de relatie met het nieuwe Oostpoort mooier en de opmars van het fietsverkeer wordt in betere banen geleid. De Linnaeuskade wordt een fietsstraat, waar de auto ‘te gast’ is. Door intensieve samenwerking met het Waterschap Amstel en Vecht worden herinrichting en dijkverhoging goed gecombineerd.

De gemeente heeft geleerd van het heftige buurtprotest tegen onnodige bomenkap aan de Ringdijk aan de andere kant van de Middenweg. Dijkverzwaring bij de Linnaeuskade zou in het ongunstigste geval tot de kap van 90 van de 125 bomen hebben geleid. Al voor de inspraak echter begon, presenteerde het stadsdeel een plan, waarbij slechts 36 bomen gekapt moesten worden. Dat kan doordat de nieuwe dijk, die om veiligheidsredenen 20 tot 40 cm omhoog moet, naar achteren wordt verschoven. De kruin wordt van de waterkant meer naar het midden van de groenstrook verschoven. Zo kunnen vrijwel alle bomen, waaronder de prachtige, monumentale  wilgen op de huidige dijk, behouden blijven.

Zangvogels
Toen er toch nog bezwaar uit de buurt kwam tegen de kap van een boom werd ook die gespaard. Het is de enorme populier bij de voetbalkooi voor het bruggetje bij het Stadsloket. Deze wordt in plaats van gekapt, flink gesnoeid omdat er wel eens een tak van af valt. Slechts één beschermwaardige boom dichtbij de brug naar de Polderweg, moet het veld ruimen, omdat door ophoging van de dijk de wortels afsterven en de boom kan omvallen. Ook zou bij behoud het nieuwe schelpenpad, dat tussen oude en nieuwe dijk komt te lopen moeten worden omgelegd.

De meeste te kappen bomen staan op de huidige groenstrook achter het bestaande voetpad, waar de nieuwe dijk komt. Die groenstrook wordt immers opgehoogd tot dijk. Ter compensatie komen aan de binnenkruin van de dijk wel zo’n 70 kleine bomen van maximaal 5 meter, grote heesters en verder dichte hagen. Er wordt gedacht aan fruitbomen, seringen en krentenboompjes. Dit maakt de dijk aantrekkelijk voor zangvogels vanwege de schuil- en voedselgelegenheid. Door het gras minder intensief te maaien ontstaat hier tevens bloemrijk grasland, wat weer insecten en vlinders trekt.

De huidige zeer dichte beplanting langs het water van de Ringvaart zal uitgedund worden om het zicht op het water te verbeteren. Er komen afwisselend lagere, natte oevers en wat hogere, droge oevers. Zo ontstaan er natte oevervegetaties met waterplanten als gele plomp, die weer water- en rietvogels aantrekken. Er komen paarplaatsen voor vissen en de waterkwaliteit neemt toe door de zuiverende werking van waterplanten. Er zijn liefst 14 van die dras-en-plas plekken gepland.

Te stenig
De overkant van de ringvaart in Oostpoort inclusief de oever, is erg stenig. Het stadsdeel vindt dit ‘een mooi contrast’ maar daar denken veel buurtbewoners anders over. Sommigen hebben al grote potten met planten op straat gezet. Voor het stadsdeelkantoor staan langs de kade nog wel bomen maar verderop niet meer. ‘Dat heeft te maken met de stenen trappen langs het water,’ legt Jan-Jaap ten Haeff van het stadsdeel uit. Maar waar die trappetjes ophouden staan ook geen bomen. Dit komt omdat hier heel veel kabels en leidingen lopen. Hierdoor hebben bomen onvoldoende groeiruimte. Overigens is het stadsdeel wel al bezig met de vergroening van Oostpoort.

Zebra’s
De Linnaeuskade zelf krijgt een nieuwe bestrating van gebakken klinkers. Er komen twee meter brede fietsstroken in beide richtingen, waar auto’s ‘te gast’ zijn met een middenstrook ertussen als steunpunt en langs het brede trottoir een parkeerstrook met een vrije ruime ernaast in verband met openslaande autoportieren. Aan het eind, waar de kade de Hogeweg kruist, buigt het autoverkeer af en wordt de Linnaeuskade tot aan de spoortunnel geheel vrijliggend fietspad van rood asfalt.

De oversteken naar de twee voetgangersbruggen blijven zebra’s. En om te voorkomen, dat fietsers de helling vanaf de brug te snel afrijden komen er in plaats van de huidige paaltjes en hekken, hagen waar de fietser omheen moet rijden met in de binnenkant ervan fietsnietjes.

De realisatie van het hele plan is behoorlijk vertraagd maar stadsdeel en waterschap verdienen toch wel een compliment voor de zorgvuldigheid van de planvorming en de wijze waarop rekening is gehouden met de wensen van de buurt, waarop zelfs is geanticipeerd door bij voorbaat al met een evenwichtig plan te komen.

1 REACTIE

  1. Correctie van de auteur: De rijweg van de Linnaeuskade wordt niet zoals vermeld uitgevoerd in gebakken klinkers maar bij nader inzien in rood asfalt. De Verkeerscommissie vindt, dat dit de herkenbaarheid als fietsstraat versterkt en het comfort van de fietser dient. Deze wijziging in het ontwerp kon in Dwars helaas niet meer worden meegenomen. Jaap Kamerling