Home Overzicht Menselijke resten gevonden bij aanleg fietsenstalling in Oosterpark

Menselijke resten gevonden bij aanleg fietsenstalling in Oosterpark

0

Bij graafwerkzaamheden voor de uitbreiding van het Metis Montessori Lyceum in het Oosterpark zijn botresten van ongeveer 200 personen aangetroffen. Deze botresten blijken afkomstig te zijn van de voormalige Oosterbegraafplaats. Er werd gegraven voor de aanleg van een ondergrondse fietsenstalling bij de school. De menselijke botresten worden overgebracht naar De Nieuwe Ooster waar ze op een gezamenlijke plek worden herbegraven.

In een deel van het huidige Oosterpark was tussen 1866 en 1894 de voormalige Oosterbegraafplaats gevestigd. IN 1956 is de begraafplaats verplaatst naar de Kruislaan en werden de menselijke resten overgebracht naar De Nieuwe Ooster. De voormalige Oosterbegraafplaats blijkt nu niet volledig geruimd. De regelgeving rondom het ruimen van graven was destijds soepeler dan nu. De gemeente was in de veronderstelling dat in 1956 het gebied geheel geruimd was. Ook is bij verlenen van de omgevingsvergunning niet om nader onderzoek gevraagd omdat voor het terrein een lage cultuur-historische waarde gold.

Straks mogelijk meer botresten bij aanleg skatebaan

Oosterbegraafplaats
Het gebouw waarin Metis nu is gehuisvest werd in 1904 opgeleverd. Acht jaar later is het terrein achter het gebouw opgehoogd en is er een sportterrein voor de school aangelegd. In 1956 zijn de restanten van de voormalige Oosterbegraafplaats geruimd. Zoals nu blijkt is deze ruiming destijds niet uitgevoerd voor het deel van de begraafplaats dat door de ophoging van het sportterrein was afgedekt.  De aannemer trof de menselijke botresten aan op 30 december. Een paar dagen later worden er meer botresten ontdekt en geconstateerd dat het om overblijfselen gaat van de voormalige begraafplaats.

Wellicht meer
Begin volgend jaar wordt in het Oosterpark vlakbij de school een skatebaan aangelegd. Er wordt nu rekening gehouden met de mogelijkheid dat er opnieuw botresten kunnen worden aangetroffen. Voorafgaand aan de start van de aanleg zal archeologisch onderzoek plaatsvinden. Mochten hier ook botresten aangetroffen worden, dan zullen deze zorgvuldig worden behandeld en herbegraven.

Funenpark
Het gebeurt vaker in Amsterdam dat botresten worden gevonden. Zo zijn bij de aanleg van woningen in het Funenpark in 2001 ook de restanten van het St. Pieterskerkhof ontdekt. Hier was ooit geruimd, maar zijn botresten achtergebleven. Deze botresten zijn herbegraven op een aparte graflocatie en is voorzien van een monument. In 2007 zijn in het Funenpark opnieuw botresten boven gekomen. Deze zijn herbegraven in het verzamelgraf van De Nieuwe Noorder.