Home Overzicht Monumentenstatus voor fluwelen eindje Tweede Oosterparkstraat?

Monumentenstatus voor fluwelen eindje Tweede Oosterparkstraat?

0

Iedereen in Oost kent ze, de deftige woningen met voortuin aan het laatste stukje Tweede Oosterparkstraat. De nummers 233-271 tot aan de Linnaeusstraat, in de volksmond: het fluwelen eindje van de Tweede Oosterparkstraat.

Door Jaap Kamerling| Beeld Gerard Valentijn

Het zijn fraaie woonhuizen, de meeste voorzien van sierlijke topgevels uit de periode 1883-1889 in de stijl van eclecticisme en Hollandse neorenaissance. Andere panden hebben weer grote mansardes met fraaie dakkapellen. Alle van een en dezelfde architect Coenraad Wiegand, die als makelaar en aannemer van de Maatschappij tot Exploitatie van Bouweterreinen een grote vinger in de pap had in de architectonische ontwikkeling van Oost.

Hij makelde onder meer bij de grondverkoop voor het St. Elizabethgesticht aan de Mauritskade, die voor het Witsenhuis aan het Oosterpark en die voor de Otter Knoll stichting in verband met de bouw van het voormalige oude dameshuis aan het Eikenplein. Bewoners van deze mooie rij panden zijn alle eigenaars en zuinig op hun prachtige woningen. Een van ons, Bert Bakker, uitgever in ruste, bekreunt zich zeer om behoud en bescherming van het fraaie ensemble. Hij zoekt steun van medebewoners waaronder Martin Verbeet, voormalig voorzitter van stadsdeel Oost en natuurlijk Erfgoedvereniging Heemschut, die al honderd jaar vecht voor het behoud van  waardevolle architectuur.

De aaneengesloten rij woningen overleeft deze stormachtige periode

Sloopwoede
Dat de rij woningen aan het fluwelen eindje van de Tweede Oosterparkstraat er nog is, is een dubbeltje op zijn kant. Op nummer 261 komt in de jaren zestig een Surinaams pension, huize Trio en steeds meer huizen worden dubbel bewoond. Het rooms-katholieke verenigingsgebouw Bonifatius wordt gekraakt en de Bonifatiuskerk zelf gesloopt. De sloopwoede van de gedreven sociaaldemocraat Jan Schaeffer komt daar nog over heen zodat twee panden naast het verenigingsgebouw er aan moeten geloven.

Maar de aaneengesloten rij woningen van Wiegand overleeft deze stormachtige periode. Ook de bekende schrijfster Marga Minco, inmiddels 96 jaar- kan tot de huidige dag genieten van het mooie woonensemble. Wiegand heeft trouwens meer gebouwd in Oost. De meeste woningen om de hoek met de Linnaeusstraat tot aan het Oosterpark zijn ook van zijn hand. Jammer, dat de schreeuwerige reclamepanelen van de Sleutelzaak aan de kant van het Oosterpark de schoonheid van de rij huizen daar zo verstoren. Heemschut ergert zich er al jaren aan. Ook het prachtig symmetrische dubbelpand met originele winkelpuien aan Oosterpark 87-88 is door Wiegand ontworpen.

Gemeentelijk monument
Erfgoedvereniging Heemschut heeft inmiddels een aanvraag gedaan om de rij woningen in de Tweede Oosterparkstraat aan te wijzen tot gemeentelijk monument. Op dit moment is een ad hoc groepje steun aan het werven voor deze status bij de bewoners, die bekend staan als echte liefhebbers van hun straat zodat Heemschut hartelijke ondersteuning verwacht.  De vereniging wijst op het ensemble-karakter van de rij en de mooie ligging aan de straat, die een door Wiegand zelf ontworpen knik kreeg naar het Kastanjeplein, die de verrassing voor de passanten nog groter maakt. De mooi ingerichte tuinen met smeedijzeren hek ervoor worden door de bewoners goed onderhouden.

De bewoners kunnen ervan verzekerd zijn, dat de gemeentelijke monumentenstatus in de eerste plaats een stimulans beoogt om de woningen goed te onderhouden. Ze zijn niet verplicht hun huizen terug te brengen in de oude staat en opheffen van eventuele verstorende details gebeurt alleen op vrijwillige basis. Bovendien kunnen ze als ze dat willen voor onderhoud van hun pand straks zeer voordelige leningen ontvangen uit het Amsterdams Restauratie Fonds tegen een rente, die ruim onder de marktrente ligt. Dat levert dus alleen maar winst op. In de loop van november beleggen de initiatiefnemers een bijeenkomst om vragen van bewoners te beantwoorden.