Home Levensvisie Muiderkerk zoekt nieuwe taal

Muiderkerk zoekt nieuwe taal

1

Een kerk die relevant is en van belang voor alle mensen in Amsterdam. Dat wil Greteke de Vries, de nieuwe predikant van de Muiderkerk. Want mensen blijven op zoek naar spiritualiteit.

Tekst Mirjam Ringer | Foto Gerard Valentijn

Levens-
beschouwingen
in Oost

Alle afleveringen

Predikant Greteke de Vries is nuchter over de rol die haar Muiderkerk in de samenleving moet vervullen. En enthousiast over het toekomstperspectief. Maar het aantal mensen dat de kerk steunt neemt toch nog steeds af? Ze reageert als een mens van deze tijd: ‘We moeten zoeken naar andere verdienmodellen en dat hoeft niet altijd negatief te zijn. Je kan het ook als een hulpmiddel tot vernieuwing zien. We moeten zoeken naar het gat in de markt. Want wat hebben wij als kerken nog steeds specifiek te bieden? Dat is een rituele omgang met leven en dood, en troost en aandacht voor elkaar. Er gebeurt iets met mensen als ze in een kerk een kaarsje kunnen aansteken voor een dierbare, maar daarvoor hoeven ze niet iedere zondagochtend naar de kerk te komen.’

Oog voor elkaar
Veel mensen van nu omhelzen niet meer het hele verhaal van het christendom. Ze zijn er ook vaak niet meer in opgevoed en kennen de Bijbel niet. Toch zoeken mensen wel naar spiritualiteit. Het christelijke verhaal is, volgens Greteke, helaas altijd nog gekleurd door de cliché’s, maar er is ook een ander verhaal te vertellen. Dat is een klein verhaal over delen met elkaar en de ander zien staan. Zo is er eens per maand in de Muiderkerk een maaltijd. Dat is geen maaltijd met prachtig gedekte tafels. Bij deze maaltijd zitten kwetsbare mensen van binnen en buiten de kerk. Als glitter en glamour de norm worden, is er geen ruimte meer voor eenvoud. In religieuze termen: al die verschillende mensen bij elkaar die door God geliefd zijn, daar moeten we oog voor houden.

De Muiderkerk werd in 1892 ingewijd. Er was ruimte voor duizend mensen. De kerkzaal brandde af in 1989. Enkele jaren later werd er een nieuwe, kleinere ruimte gebouwd. De toren bleef gespaard en daar is nu ruimte voor een aantal kantoren. Op zondagochtend komen er 60 tot 80 mensen naar de kerk die stevig samenwerkt met de Elthetogemeente in de Indische buurt en de Binnenwaai op IJburg.

Filosofie
Christenen moeten niet moreel superieur denken te zijn, maar samen weer voelen dat ze als mens afhankelijk zijn van elkaar. Geloven is niet meer een aantal geloofsartikelen voor waar houden, maar we moeten een nieuwe taal zoeken om mensen aan te spreken. Ook daarom gaat de Muiderkerk aan de slag met cursussen voor volwassenen. De Vries verheugt zich op de filosofiecursus: ‘We gaan teksten lezen onder leiding van een filosoof. De vraag is: hoe kom je de borrelpraat voorbij en hoe zorg je ervoor dat je een ander perspectief op de maatschappij ontwikkelt?’ Zelf gaat ze een bijbelcursus geven en een cursus over eigentijds denken over God.

Christenen en moslim
Een lastig punt waar Greteke de Vries in haar werk op stuit is dat er christelijke vluchtelingen uit moslimlanden komen die daar erg slecht behandeld zijn. Zij zijn niet uit op vriendschappelijke banden met de moslims hier. En dat terwijl veel mensen, ook in Oost, juist steeds meer contact met mensen uit verschillende gemeenschappen willen opbouwen. Kortom, er liggen heel wat uitdagingen voor een kerk die relevant wil blijven en van belang voor de mensen in Amsterdam.

Check www.muiderkerk.nl

1 REACTIE

  1. wat mij erg trof was de zin oog voor elkaar hebben greteke, daar is het apostolische genootschap al jaren mee bezig, om met elkaar in verbondenheid te leven, dat is het fundament waar een gemeenschap van mensen bij elkaar komen een luisterend oor te zijn voor elkaar, niet alleen in de gemeenschap waar van ik deel van uit mag maken, maar ook daar buiten, want op zondag naar een kerk te gaan of een gemeenschap daar houd het niet bij op, als ik een bruggenbouwer wil zijn naar mijn medemens toe, dat vraagt continu mijn aandacht en de helpende hand bidden, de bijbel is een prachtig boek en waar veel waar heden in staan vermeld, er staan vele mooie citaten in waar in je mee voor uit kan, christenen en andere geloven, of zeggen wij zijn het ware geloof, dat bestaat niet trouwens de jehova getuigen vinden hun opvattingen het juiste, dat is een grote fout die zij maken om hun als een exclusieviteit groepering te zien, want in deze zo spannende tijd vol onzekerheden, wel weet ik dat het goddelijke leven in ieder mens schuilt, maar het moet je worden voorgeleeft van je jeugd af, thuis op school enz je jeugd verzorger van je jeugd kring daar word je ook gevormd, om op te groeien tot een mooi en waardevol mens, een dienend mens die te midden van zijn medemensen want het hoogste is in ieder, en waar je ook vandaan komt, tot slot heb ik nog een mooi gedicht van een kort koorlied nummer 17 de titel past helemaal in dit tijdsdeel, het begint als volgt. leven is veranderen, herbezinnen telkens weer, wijzigen van eigen denken, wat eens was is niet meer, breek door grenzen schep ruimte, sta open voor het nieuwe licht, blijf niet staan, het leven heeft zich alweer op het hogere gericht, ik wens u allen een goed weekend toe en zondag een inspirerende eredienst, met de hartelijke groeten van broeder ger. posthumus van de gemeenschap groningen van het apostolische genootschap