Home Groen Natuur, je beste buur en Dynamo gaan samenwerken

Natuur, je beste buur en Dynamo gaan samenwerken

0

Vrijwilligerswerkgroep Natuur, je beste buur (NJBB) gaat samenwerken met Dynamo. Els de Vos, coördinator van NJBB en directuer van Dynamo Gury Douma tekenden de overeenkomst. De natuurwerkgroep ontvangt subsidie van verschillende subsidieverstrekkers voor de uitvoering van groene bewonersinitiatieven.

Dynamo faciliteert en ondersteunt NJBB zodat de subsidieaanvragen en en de verantwoording daarvan via Dynamo kan verlopen. NJBB kan een beroep doen op ondersteuning van een participatiemedewerker voor bijvoorbeeld advies, meedenken, bemiddeling, ondersteuning.

Natuur, je beste buur is een vrijwilligerswerkgroep die zich al meer dan tien jaar bezighoudt met natuurbeheer van de randen van sportparken Middenmeer Voorland. Tijdens de landelijke natuurwerkdag en op veel andere momenten wordt er door meer dan dertig enthousiaste vrijwilligers gewerkt aan onder meer ijsvogelwanden, vlinderidylle, vogelhuisjes, vleermuizenkasten en dotterbloemen. Daarnaast leggen de vrijwilligers de verbinding tussen mensen onderling en mens en natuur.

www.natuurjebestebuur.nl