Home Overzicht Natuurlijk houdt God van vrouwen

Natuurlijk houdt God van vrouwen

0

Internationale vrouwendag in buurthuis De Meevaart in de Indische Buurt. Internationaal was deze dag op 8 maart zeker, waar vrouwen van allerlei achtergronden op afgekomen waren. Met het veelzijdige programma van workshops, een documentaire en gedichten, afgewisseld met vrouwelijke stand-up-comedians, werd de kick off voor de Vrouwen Community Oost een feit.

Door Annemarije Pronk | Beeld Lonneke Vaandriks

Oud-minister en oprichtster van Opzij Hedy d’Ancona beet de spits af. Zij vertelde dat in Italië een dorp bestaat waar de vrouwen elkaar feliciteren met vrouwendag en vervolgens de boel de boel laten. De mannen moeten die dag maar alles zelf doen…

Internationale vrouwendag is in 1908 ontstaan in New York uit onvrede met de arbeidsomstandigheden in de textielindustrie. Vrouwen claimden ‘bread & roses’ met een optocht door de straten. Nu lijken de Nederlandse vrouwen volop kansen te hebben in het onderwijs, in de politiek en om economisch zelfstandig te zijn. Maar d’Ancona wees erop dat de achterstand nog niet is ingehaald. Veel vrouwen werken niet of parttime. De zorgtaak voor kinderen ligt nog altijd veel meer bij de moeders.

Hedy d’Ancona, op haar 79ste nog altijd een feministisch boegbeeld.

Inspirerende verschillen
Vervolgens konden de deelnemers kiezen uit workshops die allemaal als hoofdthema inspiratie hadden. Ikzelf sloot me aan bij ‘Durf te stralen! Durf te dromen!’ onder leiding van Hanne van der Kolk. Mij werd gevraagd de kwaliteiten van mijn buurvrouw op te schrijven. Verschillen inspireren en als verschillen opgeheven worden, blijven overeenkomsten over: een eye-opener. Aan de hand van korte teksten werd gevraagd aan te geven hoe jij jezelf ziet over vijf jaar en hoe je dat bereikt. ‘Wees jezelf en volg je hart’ is mijn suggestie.

De tweede workshop ‘Nieuw elan voor lijf en leven’ werd geleid door Joanna Kruzycka. Zij vertelde hoe zij als jong meisje haar passie voor gezonde voeding had opgedaan. Thiandi Grooff heeft een handicap waarmee in Nederland geen enkele school haar accepteerde. Ze is naar Londen verhuisd op haar veertiende, waar ze dankzij een speciale techniek heeft leren typen. Binnen vijf jaar heeft ze toen haar bachelor gehaald! Zij leidde de workshop ‘Inspiratie putten uit tegenslag’ waarbij alles in dichtvorm opgeschreven werd. Tot slot kregen de deelnemers van de workshop onder leiding van Renu Jarbandhan handvatten om uit de verschillen tussen mensen kracht te putten.

Houdt God van vrouwen?
De film ‘Houdt God van vrouwen?’ van Emile Rouveroy – bekroond als de beste documentaire van 2013 – ontlokte veel reacties aan de zaal. We zien in de film de boerin, moeder, weduwe en geëngageerde vrouw Hilligje Kok-Bisschop, die opgroeide in een gereformeerd milieu en in Staphorst woont. Zij wil graag een actieve rol spelen in de kerkenraad en bij de Staatkundig Gereformeerde Partij. Zij krijgt echter geen voet aan de grond in het mannenbolwerk, dat zich beroept op de door God ingestelde natuurlijke orde. Voor het publiek was dit herkenbaar.

Na de gezamenlijke maaltijd werd het tijd voor ‘Arto Lokalo Femina’ met optredens van een dichteres en van stand-up-comedians. De artiesten hebben hun roots in Suriname, Armenië, Mexico, Fryslân, Sri Lanka en Indonesië. Zij lieten met hun scherpe gevoel voor humor zien dat er meer overeenkomsten dan verschillen bestaan tussen vrouwen. Zo kon de Internationale Vrouwendag Indische Buurt naadloos overgaan in de Vrouwen Community Oost die de onderlinge verbondenheid voortaan gestalte geeft.