Home Groen Nestplaatsen gierzwaluwen in kaart gebracht

Nestplaatsen gierzwaluwen in kaart gebracht

0
Bron gemeente Amsterdam.

Van 2013 tot 2017 is onderzoek gedaan naar de spreiding van de broedplaatsen van gierzwaluwen en hun broedgedrag. Amsterdam telt momenteel ongeveer 2.600 broedparen, die vooral broeden in vooroorlogse huizen en grachtenhuizen. Maar uit het onderzoek blijkt dat ze ook broeden in flats in de Bijlmermeer en in aangebrachte neststenen in nieuwbouwwijken, bijvoorbeeld in IJburg.

Op maps.amsterdam.nl is te zien waar de gierzwaluw in de stad broedt.

De gierzwaluw is een echte stadsvogel en voor zijn nestplaats afhankelijk van bebouwing. Door stadsvernieuwing en renovaties is het aantal broedplaatsen in de vooroorlogse stadsdelen (het Centrum en de 19e-eeuwse Ring) afgenomen. Onderzoek naar de nestplaatsen laat zien dat de gierzwaluwen gebruik maken van ‘natuurlijke’ nestplaatsen zoals dakpannen, dakgoten, muurspleten en ouderwetse hijsbalken, maar ook steeds meer van aangebrachte voorzieningen in de vorm van nestkasten en neststenen.

Gierzwaluw en nestplaats beschermd
De gierzwaluw en zijn nestplaats zijn beschermd en daarom is het belangrijk de nesten in kaart te brengen om daar zoveel mogelijk rekening mee te kunnen houden. Zo kan er natuurinclusief worden gebouwd bij nieuwbouw, bijvoorbeeld door nestkasten te plaatsen. Ook kun je op de website zien of er in hun pand een nest is en hier rekening mee houden door bouw- of sloopwerkzaamheden te verrichten na het broedseizoen. De Amsterdamse gierzwaluwen broeden vanaf mei tot en met juli in de stad.

Uniek onderzoek
Nog nooit is ergens zo grondig en langdurig onderzoek gedaan naar de verspreiding van de gierzwaluw. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met bewoners, Gierzwaluwwerkgroep Amsterdam en de gemeenten Amstelveen en Diemen heeft Amsterdam gegevens verzameld en is de stad gedurende vijf jaar (2013 t/m 2017) onderzocht op nestplaatsen. Ook is gekeken naar de voorkeur en keuze voor een bepaalde nestplaats. Deze nulmeting kan worden gebruikt bij toekomstige onderzoeken.