Home Overzicht Nieuw bestuurlijk stelsel geeft college meer grip op de stad

Nieuw bestuurlijk stelsel geeft college meer grip op de stad

0

Wat al werd verwacht gaat gebeuren. De zeven bestuurscommissies gaan verdwijnen. In 2018 gaan deze commissies plaats maken voor zeven adviescommissies. Per stadsdeel stelt het college van Burgemeester en Wethouders straks drie bestuurders aan die een dagelijks bestuur vormen. Stadsdeel Oost krijgt een adviescommissie die bestaat uit 16 leden. Dat is een meer dan de bestuurscommissie nu heeft. De leden van die nieuwe commissie worden op persoonlijke titel gekozen. De verkiezingen voor de leden van de adviescommissies worden tegelijk met de raadsverkiezingen gehouden.

Amsterdammers kunnen zich voortaan direct in een adviescommissie laten kiezen door de bewoners van het gebied waar ze in wonen. Stadsdeel Oost bijvoorbeeld wordt wordt in vier gebieden verdeeld. In de Watergraafsmeer, het Oostelijk Havengebied/Indische Buurt, Oud Oost en IJburg/Zeeburgereiland worden steeds vier leden voor de adviescommissie gekozen die dan in totaal bestaat uit zestien mensen. De verkiezing gebeurt op persoonlijke titel waarbij geen lidmaatschap van een politieke partij is vereist.

Eén centraal bestuur
Het college kiest met het nieuwe voorstel voor één bestuur van de hele stad. De huidige gekozen stadsdeelbestuurders worden daarom vervangen door een door het college benoemd dagelijks bestuur, die het door de gemeenteraad vastgestelde beleid uitvoeren. De onduidelijke situatie met de bestuurscommissies behoort daarmee tot het verleden. De gemeenteraad gaat over het beleid met als uitvoerders het college en de daaronder vallende dagelijks bestuurders van de adviescommissies.

Advies dagelijks bestuur en raadscommissies
De adviescommissies gaan gevraagd en ongevraagd het dagelijks bestuur van het stadsdeel of een raadscommissie van de gemeenteraad adviseren over kwesties uit hun stadsdeel. De leden hebben een haalplicht om hun adviezen te voeden met wat er leeft in hun gebied, en te onderzoeken of er onderwerpen zijn die meer urgentie verdienen. Bovendien zijn de adviescommissies er om maatschappelijke of buurt-initiatieven binnen het stadsdeel te ondersteunen.

Snel einde bestuurscommissie
Aanleiding voor verandering is het rapport ‘Amsterdam 2020’ dat de commissie Brenninkmeijer in juli heeft uitgebracht. Daarin wijst die commissie onder meer op gebreken in de samenwerkingscultuur en op de structuurfout van het dubbelmandaat. Daardoor moeten de bestuurders in de stadsdelen zich zowel verantwoorden naar college en raad als naar hun kiezers. De bestuurscommissies is maar een kort leven beschoren geweest. Ze kwamen voort voort uit een wijziging van de Gemeentewet, waardoor de stadsdelen niet langer deelgemeenten mochten zijn. De toen ingestelde bestuurscommissies functioneren, in tegenstelling tot wat in het per 2014 gewijzigde bestuurlijk stelsel werd beoogd, teveel als zelfstandige bestuurslaag en te weinig als verlengd bestuur. Dat was reden voor het college om te kiezen voor een nieuw bestuurlijk stelsel.