Home Wonen Nieuwbouw Metis in Oosterpark deze zomer van start

Nieuwbouw Metis in Oosterpark deze zomer van start

0

Het Metis Montessori Lyceum aan de rand van het Oosterpark gaat uitbreiden. De bouwvergunning werd eind vorig jaar afgegeven en nu ook de financiën rond zijn gaat de bouw van start. De nieuwbouw aan het park manifesteert zich straks als een bescheiden donker blok, met op de begane grond een transparante ruimte die het open karakter van de school weerspiegeld. In de plint van glas zijn de Technasiumlabs zichtbaar, waarmee de school laat zien waar zij voor staat.

Het schoolgebouw aan Mauritskade 58 is altijd voor kinderen uit Oost bestemd geweest. Opvoeding en het Oosterpark zijn van oudsher met elkaar verbonden. In 1904 verrees de Hoogere Burgerschool met ‘vijfjarigen cursus’ aan het prille Oosterpark. Het Metis is een school voor mavo tot en met gymnasium, in 2008 opgericht als deelschool van de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam. In een dependance is later een mavo-afdeling toegevoegd. De school groeit nog steeds en daarom komt er een aanbouw aan het historische schoolgebouw.

Bouwen in stadspark
Architectenbureau Atelier PRO heeft inmiddels het gehele pand grondig verbouwd en gerenoveerd. Het resultaat is een sfeervol modern schoolgebouw dat helemaal voldoet aan de eisen van het montessorionderwijs van de 21ste eeuw. Nu is de uitbreiding aan de beurt. ‘Bouwen in een stadspark is bijzonder en vraagt om extra verantwoordelijkheid ten behoeve van de bewoners van Oost en de gebruikers van het park’, zegt Piet van Dijk, adjunct directeur Metis Montessori Lyceum. ‘Stedenbouwkundige uitgangspunten bepalen de omvang van de aanbouw en het volume van maximaal vier lagen. Het ontwerp omvat een optimale aansluiting van de aanbouw aan de oudbouw, behoud van de monumentale plataan en conciërgewoning op de patio en aansluiting van het park tot aan Mauritskade.’

Beduchtheid Monumentenzorg
‘Het project Verdubbeling Oosterpark van stadsdeel Oost verbindt de groene zuidkant van het park met de deels bebouwde noordzijde tot aan de Mauritskade’, licht Piet van Dijk toe. ‘De eigenaren van de gebouwen halen hun hekken weg en geven de panden naar het park toe een vriendelijk gezicht. Ook het Metis gaat met de uitbreiding de school de ligging aan het park optimaal benutten. De uitstraling van het modern en innovatief onderwijs van Metis beperkt zich nu nog tot het interieur. Dit komt mede vanwege de beduchtheid van het Bureau Monumentenzorg iets aan het exterieur te veranderen. De aanstaande aanbouw en de aansluiting op het park bieden de kans om de identiteit van de school aan de buitenwereld te laten zien.’

Sloop kantine
Na meer dan 100 jaar presenteert het tot nu toe vrij onzichtbare gebouw zich als bijzondere school aan de stad. In februari start de sloop van de huidige kantine om plaats te maken voor de bouw die in de zomer van 2016 start. In het schooljaar 2017-2018 neemt het Metis Montessori Lyceum de nieuwbouw in gebruik.

Beeld atelier PRO