Home Overzicht Nieuwe brug over Ringvaart krijgt rode waterkeringdeur

Nieuwe brug over Ringvaart krijgt rode waterkeringdeur

0

Over de Ringvaart tussen het Sciencepark en de Indische Buurt bij de Kramatweg komt een fiets en -voetgangersbrug. De nieuwe brug sluit aan op de Valentijnkade en aan de overkant van het water op het fietspad op de Oosterringdijk. De brug heeft een deur die het water tegenhoudt. Dit is het opvallendste element van het bouwwerk: de rode deur die in het midden omhoog staat. Bij hoog water gaat deze deur naar beneden. In januari 2018 is de brug klaar.

Vooral de heiwerkzaamheden om de fundering van de brug aan te brengen kunnen voor geluidsoverlast voor omwonenden zorgen. De aannemer zorgt ervoor dat overlast van het werk zo klein mogelijk blijft. Tijdens de werkzaamheden kunnen fietsers de routes over de Oosterringdijk en Valentijnkade blijven gebruiken. Als de brug aangesloten wordt op de fietspaden, dan zijn de Valentijnkade en het fietspad op de dijk voor een deel afgesloten. Fietsers en voetgangers hebben dan tijdelijk te maken met een omleiding. Auto’s hebben weinig last van de werkzaamheden. De Valentijnkade en Kramatweg blijven bereikbaar. Het is tijdens de werkzaamheden niet mogelijk om via de Ringvaart naar het Nieuwe Diep te varen. De werkzaamheden en omleidingen zijn met borden aangegeven.

Toldeuren in Ringvaart
In de Ringvaart liggen twee zogenaamde toldeuren; bij de Wibautstraat en na de Hartmanbrug bij de Valentijnkade. Bij hoog water of een dijkdoorbraak worden deze ingezet om de gevolgen van een overstroming in de Watergraafsmeer te verkleinen. De Ringvaart is namelijk in compartimenten verdeeld door deze twee deuren die water tegen houden.

Twee projecten in een
De huidige toldeuren zijn oud en voldoen niet meer aan de eisen om ze in noodsituaties in te zetten. Daarom heeft het waterschap besloten om ze te vervangen. De gemeente Amsterdam wil een fiets- en voetgangersbrug over de Ringvaart aanleggen voor een directe verbinding van de Valentijnkade met het Sciencepark. Deze twee losse projecten worden nu samen opgepakt. De toldeur bij de Valentijnkade wordt gecombineerd met een brug. De toldeur bij de Wibautstraat wordt gerenoveerd en krijgt een nieuwe deur. Na het opknappen voldoen ze weer aan de eisen om in noodsituaties het water tegen te kunnen houden.