Home Overzicht Nu is het gebied voor het Centraal Station aan de beurt

Nu is het gebied voor het Centraal Station aan de beurt

0

Het Centraal Station is de afgelopen jaren stevig onder handen genomen en ook aan de IJ-zijde is veel veranderd. Nu is de centrumkant van het station aan de beurt. De komende vijf jaar tijd wordt de ruimte voor het station aangepakt, van Amsterdam Centraal tot Damrak en van Schreierstoren tot de Droogbak. Daarbij krijgt de bereikbaarheid van het station alle aandacht en wordt hinder voor de omgeving en gebruikers beperkt, zo wordt beloofd.

Het project pakt de hele centrumkant van het station aan en zorgt daar voor meer water, minder auto’s en meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Belangrijke onderdelen zijn de aanleg van een grote fietsenstalling onder water en het autoluw maken van de Prins Hendrikkade tussen Damrak en Martelaarsgracht.

Start in januari
De uitvoering start in januari van het komende jaar met het 70 cm verdiepen van de Westertoegang; de weg onder het spoor aan de westkant van het station. Hierna kan ook hoog verkeer de weg gebruiken. Dat is nodig omdat in de toekomst doorgaand autoverkeer niet meer aan de centrumzijde, maar aan de IJ-zijde het station passeert. Op deze manier blijft de binnenstad bereikbaar voor bijvoorbeeld leveranciers. Het is belangrijk dat verkeer in deze nieuwe situatie, maar ook al tijdens de werkzaamheden aan de Westertoegang, goed door kan rijden aan de oostzijde van het station. Daarom wordt dit jaar de Kamperbrug alvast ingericht voor busverkeer in twee richtingen.

Maatregelen
Met dit plan wordt hinder zoveel mogelijk voorkomen door het volgen van het ritme van de stad; per dag, per seizoen en per jaar. Zo wordt in de zomer aan de tram gewerkt en in de winter aan de gebieden met grote loopstromen. Daarnaast is zoveel mogelijk om 35 evenementen heen gepland en wordt in de dagelijkse werktijden rekening gehouden met de omgeving. Met een groot pakket aan maatregelen wordt de hinder verder teruggebracht door bijvoorbeeld geluid of trillingen te reduceren en de bereikbaarheid en zichtbaarheid te verhogen.