Home Duurzaam O-Zone certificaat voor PopinnPark aan de Middenweg

O-Zone certificaat voor PopinnPark aan de Middenweg

0

PopinnPark aan de Middenweg is een omgeving waarin bewust positieve energie wordt opgewekt en waarmee impact wordt gecreëerd. Daarmee verwierf deze bijzondere activiteit het O-Zone certificaat. Hoogleraar en oprichter van het Internationaal Instituut voor Serieuze Opmontering, het IISO, reikte het certificaat uit. PopinnPark is het eerste binnenpark in Europa dat een O-Zone certificaat heeft gekregen en het is de eerste O-Zone van Amsterdam.

Het Internationaal Instituut voor Serieuze Opmontering, IISO is mede-opgericht door Paul Iske, hoogleraar Open Innovation and Business Venturing aan de Universiteit van Maastricht. Het IISO ondersteunt het ontstaan van ‘O-zones’. Het Instituut werkt daarbij samen met academici en ervaringsdeskundigen in Nederland en Noorwegen. Het Instituut heeft een eigen certificeringsmethodiek ontwikkeld. Daarmee krijgen organisaties inzicht in hoeverre men erin is geslaagd een ‘O-zone’ te ontwikkelen en waar de mogelijkheden liggen voor verdere waarde-creatie op basis van ‘positieve energie’.

Gebaseerd op positieve principes
In Nederland zijn al een aantal omgevingen onderzocht en gecertificeerd volgens het certificeringsprogramma van het IISO. PopinnPark hoort nu in dit rijtje thuis. Hier wordt gewerkt aan het creëren van sociale inclusie en het oplossen van problemen door middel van positieve creativiteit. Bij het onderzoek zijn zoveel mogelijk relevante partijen betrokken: medewerkers, relaties, bezoekers en de oprichters zelf. En uit de verkregen informatie kwam een duidelijk beeld naar voren van een locatie die op positieve principes is gebaseerd. Paul Iske reikte tijdens de bijeenkomst ‘De Groene Reis door de Stad’ (i.s.m. Pakhuis de Zwijger) het O-Zone Certificaat uit aan de oprichters van PopinnPark René Dronkers en Esther Verhamme.

Parknatuur naar stadsmens
PopinnPark is het eerste binnenpark in Europa dat, in een leegstaand pand in een druk winkelgebied, de parknatuur naar de stadsmens brengt. Er is een plek gecreëerd waar mensen tussen echte natuur, onder iedere weersomstandigheid, kunnen samenkomen om te genieten van het parkgevoel. Je eigen picknick in het gras, overdekt.

www.iiso.eu | www.popinnpark.nl