Home Wonen Online inzicht in voorlopige WOZ-waarde woning

Online inzicht in voorlopige WOZ-waarde woning

0

De mogelijkheid om de WOZ waarde op te vragen loopt storm met al 85.000 opvragingen in twee weken tijd. Huiseigenaren in Oost kunnen daarnaast vanaf deze week hun voorlopige WOZ-waarde inzien, en te weten komen op basis van welke objectkenmerken van hun huis die tot stand komt. Daarna kunnen ze eventuele wijzigingen in kenmerken doorgeven.

De WOZ-toets is beschikbaar vanaf donderdag 20 oktober. De huishoudens in Oost ontvangen half oktober een uitnodiging per brief om hun WOZ-gegevens te controleren en eventueel aanpassingsverzoeken te doen via www.amsterdam.nl/woztoets. Daarvoor hebben ze vijf weken de tijd. Op zondag 27 november sluit het systeem. Op die manier kunnen de doorgegeven objectwijzigingen nog worden beoordeeld voor de bepaling van de WOZ-waarde voor 2017.

Inzicht in vaststelling WOZ-waarde
‘Door woningeigenaren vooraf inzage te geven in de vaststelling van de WOZ-waarde van hun huis, begrijpen ze hoe die tot stand komt’, licht wethouder Udo Kock van Financiën toe. ‘Als kenmerken zoals oppervlakte niet kloppen, kunnen ze dat doorgeven. Hierdoor kunnen eventuele fouten snel hersteld worden en dat zorgt voor betere waarderingen. Dit maakt de WOZ voor bewoners heel transparant, samen met de WOZ-waarden van alle Amsterdamse woningen die nu openbaar zijn. We zien dat de behoefte om waarden op te vragen groot is.’

Vergelijken
Amsterdammers kunnen de WOZ-waarde van hun woning, en die van hun buren, opzoeken op https://knoop-woz.nl en de waarden zo met elkaar vergelijken. De WOZ-waarde van een woning is belangrijk omdat hierop verschillende belastingen zijn gebaseerd. Zo heft Amsterdam op basis van de WOZ jaarlijks ongeveer 160 miljoen euro aan onroerendezaakbelasting (OZB). De Rijksbelastingdienst gebruikt de WOZ-waarde onder meer voor het eigenwoningforfait in de Inkomstenbelasting.