Home Kunst Oog in oog met de markante Kaatje

Oog in oog met de markante Kaatje

0
Afbeelding uit boek Warnsinck (1932). Rechts röntgenfoto van Kaatje - fotografie en montage René Gerritse.

Een bijzonder gevelbeeld heeft een plek gekregen in Het Scheepvaartmuseum. Het markante gevelbeeld sierde van 1785 tot 1877 de toegangspoort van de Kweekschool voor de Zeevaart. Ter gelegenheid van het honderdjarig jubileum van de Vereeniging van Oud-Kweekelingen krijgt Kaatje een plek in het museum.

Het beeld stelt een vrouwenfiguur voor met in haar linkerhand een scheepsroer en aan haar voeten een Jakobsstaf, een zeekaart en een kompas; een verwijzing naar de scheepvaart. De bijenkorf en de haan onderaan het beeld, waren bedoeld om toekomstige leerlingen aan te sporen tot vlijt en waakzaamheid. Al snel krijgt de markante dame de naam Kaatje. Waar deze naam vandaan komt, is tot op de dag van vandaag een raadsel. Hoewel het beeld honderd jaar in weer en wind heeft gehangen, is het gevelbeeld in relatief goede staat gebleven. Kaatje bleek een sterke vrouw. Toch was een restauratie noodzakelijk. Verschillende onderdelen waren afgebroken en eerdere restauraties moesten hersteld worden.

Kweekschool voor de Scheepvaart
Op 24 oktober 1785 werd aan de huidige Prins Hendrikkade de Kweekschool voor de Zeevaart geopend. Om de functie van het gebouw duidelijk te maken kreeg Anthony Ziesenis, stadsbeeldhouwer van Amsterdam, de opdracht om een ‘kolossaal standbeeld, verbeeldende de Zeevaart’ te maken. Ziesenis maakte het gevelbeeld, bestaande uit zes delen, van hout. Het weegt maar liefst 450 kilo. In 1877 werd het schoolgebouw gesloopt en herrees op dezelfde locatie een nieuwe Kweekschool. Hier kreeg Kaatje een plek in de recreatiezaal. Na de definitieve sluiting van de Kweekschool in 2000 werd het beeld als langdurige bruikleen opgenomen in de collectie van Het Scheepvaartmuseum. Na de grondige restauratie is Kaatje klaar om tentoongesteld te worde