Home Overzicht Oost half jaar lang middelpunt van Europese Unie

Oost half jaar lang middelpunt van Europese Unie

0
Impressei van The Wall bij het Marineterrein.

EUROPA – Nederland is in de eerste helft van het nieuwe jaar voorzitter van de Raad van de Europese Unie. De vergaderingen van het voorzitterschap vinden allemaal plaats in het Oostelijk deel van de stad: op het Marineterrein aan de Kattenburgerstraat en in het Scheepvaartmuseum. Ministers en ambtenaren uit alle 28 lidstaten van de Europese Unie zullen vergaderen op deze twee locaties. Ook zal er veel politieke pers aanwezig zijn. Daarnaast is er in de stad een cultureel programma onder de naam Europe by People.

Op het Marineterrein wacht het Europagebouw op de gasten. Het is een tijdelijk gebouw waarin het gedurende het half jaar dat Nederland voorzitter is, iedere dag internationale vergaderingen plaatsvinden. Het gebouw is functioneel en aantrekkelijk voor de in totaal 135 vergaderingen met 17.500 deelnemers. Daarnaast zijn er faciliteiten voor de pers ingericht. De opzet en de inrichting van het gebouw zijn zo duurzaam mogelijk. Er zijn bijvoorbeeld kraanwaterpunten om het gebruik van waterflesjes te voorkomen en om te laten zien dat het Nederlands kraanwater prima geschikt is voor consumptie. Op de gebouwen zijn zonnepanelen geplaatst en de inrichting wordt zoveel mogelijk hergebruikt binnen de Nederlandse overheid. Ook krijgen langdurig werklozen de kans om werkervaring op te doen op deze tijdelijke locatie.

Kunst en cultuur
Een uitgebreid programma van thematische voorstellingen, projecten en tentoonstellingen op podia door de hele stad en erbuiten is gericht op een groot publiek. De betrokken kunstenaars reflecteren elk op hun eigen manier op hedendaags en toekomstig Europa – in woorden, beelden, spel, dans en muziek. Het programma komt in de maanden mei en juni tot een hoogtepunt – Amsterdam zal dan gevuld zijn met creatieve energie, terwijl ook in de rest van het land gerelateerde culturele activiteiten plaatsvinden. Op het Marineterrein zelf zal veel Dutch Design te zien zijn.

The Wall bij Marineterrein
Verschillende evenementen vinden plaats in bijvoorbeeld Pakhuis de Zwijger, het Lloyd Hotel en op de Kop van het Java-eiland. Bij de muur van het Marineterrein komt een installatie genaamd The Wall waar gedurende de zes maanden kunstwerken worden getoond. The Wall is en off- en online programma van kunstinstallaties en voorstellingen. De 450 meter lange, bakstenen muur rond het marineterrein, die de politici en het publiek fysiek van elkaar scheidt tijdens de 182 dagen van het Nederlandse EU-voorzitterschap, wordt gebruikt om de communicatie tussen deze twee werelden te stimuleren.

FabCity op Java-eiland
Op de Kop Java-eiland verrijst een bijzondere gemeenschap, genaamd FabCity. Deze wordt bevolkt door vierhonderd jonge studenten, professionals, kunstenaars en creatieven, die met elkaar een zelfvoorzienende stad bouwen, waarin ze werken, wonen, creëren, optreden, onderzoeken en oplossingen presenteren voor de hedendaagse, stedelijke vraagstukken. Met elkaar creëren ze nieuwe sociale, economische, logistieke en politieke systemen.

Imp;ressie van FabCity op de Kop van het Java-eilandvan La Bolleur