Home Overzicht Oost in cijfers: tevreden over de buurt

Oost in cijfers: tevreden over de buurt

0

Af en toe is het fijn om de complexiteit van het leven te doorgronden met behulp van cijfers. Eenvoudige cijfers: tussen nul en tien. Gelukkig zijn wij als hoofdstadbewoner onderdeel van de vele lijstjes die over haast ontelbare onderwerpen worden opgesteld. Als liefhebber daarvan begint de IJopener een serie over onze buurt in cijfers. In deze aflevering het eerste deel: hoe tevreden zijn wij over onze buurt?

Tekst Lisa Scheerder | Tekening Josien Vogelaar | IJopener

Amsterdammers zijn behoorlijk tevreden over hun buurt. In stadsdeel Oost zijn we dat zelfs bovengemiddeld: we geven er een 7,7 aan. Het Amsterdamse gemiddelde is 7,5. Maar niet alle buurten binnen ons verspreidingsgebied scoren hetzelfde. De tevredenheid loopt van 6,3 tot 8,0. Opvallend is dat de laagst gemeten buurttevredenheid van heel Amsterdam binnen ons gebied valt: Zeeburgereiland/Nieuwe Diep scoort 6,3. Dat is lager dan de tevredenheid in bijvoorbeeld Slotermeer en Geuzenveld.

Het Oostelijk Havengebied scoort met een 8,0 binnen ons stadsdeel het hoogst op tevredenheid. Is dat het hoogste van de stad? Helaas niet. Dat is de Apollobuurt: met 8,7 de hoogste score van Amsterdam.

Acht indicatoren
Hoe wordt die buurttevredenheid gemeten? De gemeente kijkt bij het meten ervan naar acht indicatoren, die te maken hebben met een schone, hele stad, met veiligheid en met prettig samenleven binnen een buurt. In de eerste plaats wordt gekeken naar ervaren overlast van vervuiling. De Indische Buurt-West scoort het minst op dit punt, het Oostelijk Havengebied het best. Het onderhoud van straten en stoepen is het tweede punt van belang: Zeeburgereiland scoort hierop het slechtst. Niet vreemd als je buurt nog in aanbouw is.

Dan wordt er gekeken naar de veiligheid in de avond. Deze is het minst in de Indische Buurt-Oost en op het Zeeburgereiland. Als vierde meetpunt geldt de ervaren overlast van criminaliteit. Deze is het grootst in IJburg-West en de Indische Buurt-Oost. Vijfde indicator is de omgang tussen verschillende groepen mensen. Ook hierbij zijn IJburg-West en Indische Buurt-Oost negatieve koploper.

We verschillen als buurten onderling nauwelijks als je kijkt naar de ervaren overlast van andere groepen mensen en de betrokkenheid van bewoners bij hun buurt. De achtste en laatste indicator gaat over de verwachte ontwikkelingen in de buurt. Hier blijkt Zeeburgereiland, het gebied met de laagste buurttevredenheid in heel Amsterdam, het meest positief te zijn over de toekomst. Zou de komst van een fietsbrug hiermee te maken hebben?

 Buurttevredenheid 2017
 Amsterdam gemiddeld  7,5
 Amsterdam Oost en West  7,7
 Amsterdam Centrum  7,9
Amsterdam Zuid  8,1
 Amsterdam Noord en Zuidoost  7,1
 Amsterdam Nieuw-West  6,8
Verspreidingsgebied IJopener
 Oostelijk Havengebied 8,0
 Indische Buurt Oost  7,0
 Indische Buurt West  7,5
 Ijburg Oost  7,5
 IJburg West  7,0
 Zeeburgereiland Nieuwe Diep  6,3

.
Bron: Factsheet Leefbaarheid 2017 (gemeente Amsterdam, januari 2018).