Home Overzicht Oost wil groener, duurzamer en meer jeugdactiviteiten

Oost wil groener, duurzamer en meer jeugdactiviteiten

1

Bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en gemeente hebben hun ideeën ingediend voor het Gebiedsplan voor 2019. Totaal zijn dat 411 ideeën en projecten. Bijna 3.000 mensen hebben op de plannen gestemd. Voor de uitvoering van het Gebiedsplan 2019 heeft stadsdeel Oost 2,4 miljoen euro beschikbaar.

Uit de reacties blijkt dat van de bewoners van Oost alles groener en duurzamer mag en dat ze veel meer jongerenactiviteiten willen. Ook zijn er verschillende ideeën ontvangen waardoor mensen langer zelfstandig kunnen blijven in de buurt. Inmiddels hebben bijna 3.000 mensen op de plannen gestemd. En stemmen kan nog steeds. Tot 1 december kun je reageren op www.onsgebied.nl.

Gebiedsplannen compleet eind december
Ondertussen toetst het stadsdeel alle 411 ingediende ideeën op haalbaarheid. Eind november krijgen indieners een reactie op hun idee. Daarna worden voorstellen overgedragen aan het stadsdeelbestuur om definitief te besluiten of de ideeën worden opgenomen in het Gebiedsplan 2019. Op 4 december is deze vergadering waarbij het mogelijk is om in te spreken. Eind december stelt het dagelijks bestuur de gebiedsplannen 2019 definitief vast.

1 REACTIE

  1. Het is goed dat deze ideeënbus er is, maar het ‘stemmen’ is een wassen neus (stadsdeel zegt dat het draagvlak peilen is). Hoogste aantal per project: 39. Als alle indieners 7 x gestemd hebben, heeft geen andere bewoner gestemd.
    Deelname is ook moeilijk te verhogen, want wie wil 40 of 400 plannen beoordelen ? En wat wordt er mee gedaan ?