Home Overzicht Op de Stip: een buurtparlement laat van zich horen in het Oosterpark

Op de Stip: een buurtparlement laat van zich horen in het Oosterpark

0

Op initiatief van twee politicologen, Jens en Giel, was er zondag 18 juni bij de muziekkoepel in het Oosterpark de tweede editie van Op de Stip. Banken stonden klaar waarop mensen die zich van tevoren hadden opgegeven via Facebook en toevallige passanten plaats konden nemen. Het idee is burgers zich kort te laten voorstellen en vervolgens te laten vertellen wat opvalt in hun buurt, wat ze vinden dat goed gaat of nog beter kan en of ze ideeën hebben voor verandering. Er is zorgvuldig gekozen voor een publieke ruimte die van iedereen is en waar menigeen welkom is.

Het buurtparlement is opgericht omdat in de ogen van Giel en Jens het vluchtelingendebat en de Tweede Kamer verkiezingen de burgers alleen maar uit elkaar hebben gedreven. Mensen treden niet meer op als een gemeenschap. Ook zien zij bij mensen, soms terecht, steeds meer ontevredenheid en soms zelfs afkeer van de vertegenwoordigende politiek in Den Haag of de Stopera. ‘Op de Stip is’, aldus Jens, ‘een plek waar alle soorten mensen en politiek weer bij elkaar komen en er met elkaar wordt gesproken in plaats van over elkaar.’

Niet alleen Oostbewoners
Op een whiteboard worden onderwerpen genoteerd die aan de lokale politici (waarvan er ook altijd minstens één aanwezig is) voorgelegd worden zodat zij weten wat er speelt in de buurt. Er zijn niet alleen Oostbewoners met hun problematiek aanwezig: Er was iemand uit Oud West die de drukte daar als punt naar voren bracht.  Een persoon uit Diemen voor wie de criminaliteit een item is had plaats genomen. Smartphonegebruik in het verkeer en balorig gedrag van scooterrijders waren de punten uit het Centrum. De eerste bewoner van Oost vroeg aandacht voor de dingen die niet goed gaan maar ook niet zichtbaar zijn: stille armoede en eenzaamheid.

Sociale controle verdwenen
Een andere buurtbewoner merkte op dat sociale controle is verdwenen, onder andere door digitalisering. Het verbeteren van zorg en welzijn voor kwetsbare mensen is zijn doel – hij zit in de Ouderen Advies Raad in Oost. Hij vertelde deze anekdote: Bij een huisarts kwam iemand iedere maandag met een kwaaltje; toen hij niet verscheen was de volgende week het antwoord op de vraag van de arts waarom hij er niet was. ‘Ik was ziek’. De huisarts had blijkbaar geen weet van de bestaande welzijnsorganisaties in Oost: Dynamo en Civic die onder meer wandelingen en maaltijden organiseren. Stadsdorpen zijn ook een alternatief. Een stadsdorp is een initiatief van en voor bewoners in een buurt met het doel modern nabuurschap te bewerkstelligen. Er zijn er drie of vier in Oost.

Veel verschillen
Een jongeman uit de Spaarndammerbuurt kwam met een groots thema: de sociaal economische ongelijkheid. In het systeem komt steeds meer verschil in klassen zoals arm/rijk, hoogopgeleid/laagopgeleid, buitenwijk/centrum, donker/licht: daar moeten we wat mee. Het verdwijnen van lokale winkeltjes ten gunste van horeca gelegenheden met een eigen publiek wordt ook ervaren als niet gewenst.

De organisatoren van Op de Stip; Giel en Jens.

Overlast door café
Er is een bewoonster uit de Javastraat die voor een fait accompli is gesteld: van de ene op de andere dag was er een café onder haar woning gekomen met de nodige overlast. Er werd net gedaan of de bewoners van te voren gepolst waren over deze horecabestemming. Dan had zij wel geweten wat ze met haar inbreng had willen doen. Volgens een lid van de bestuurscommissie is er wel degelijk inspraak mogelijk maar komen de mensen er niet op af. De uitkomst is multi-interpretabel merkt iemand anders op. Hoe het ook zij, er is een onstuitbare groei van het aantal horecagelegenheden in Oost die eerst in de Pijp zichtbaar werd.

Buren en buurtgenoten
Een bewoonster van de kazerne in Oost constateerde enerzijds hoe buren en buurtgenoten elkaar niet kennen en elkaar mijden. Zij woont op de grens van de Dappermarkt/Javastraat tegenover de andere kant die ‘wit’ is. In haar woonomgeving op de kazerne is de sociale cohesie echter een groot succes met een salsa avond, barbecues en live muziek. Het is vanuit de mensen zelf georganiseerd, langzaamaan, voor jong en oud. Een ander buurtinitiatief is een diner voor en met bewoners van Centrum Oost aan de Nieuwe Herengracht, waarvoor een vergunning is aangevraagd.

Gebrek aan controle
Het is vies op straat naast de containers, aldus een lid van de bestuurscommissie. Een ander merkte daarbij op dat er gebrek is aan controle: vroeger had je meer politie. Mensen werden aangesproken op hun gedrag. Het lef is weg en het respect ook. Begin jaren ’70 gingen bewoners meer met elkaar om.

Derde zondag van de maand
De aanzet voor een buurtparlement is gegeven. Jens en Giel rondden af na zo’n vijf kwartier praten en luisteren waarbij de hete zon werd getrotseerd. Hoe creëren we meer betrokkenheid? Wat voor ideeën kun je aandragen? Je ziet: de discussie is nog lang niet afgerond. Volgende derde zondag van de maand – 16 juli – is het weer mogelijk aan te schuiven in het Oosterpark, bij de muziekkoepel. Zouden we dan een jaarlijkse Amsterdam Burendag kunnen prikken? Klinkt niet gek. Dan kan de gemeente ook direct burgers informeren welke buurtinitiatieven bestaan in hun buurt, toch?

Meer informatie op facebook