Home Oostelijke Eilanden Openbaar vervoer wordt in 2018 ook in Oost anders

Openbaar vervoer wordt in 2018 ook in Oost anders

0

Niet eerder in de 116-jarige geschiedenis van het GVB veranderden zoveel lijnen van nummer of route. De komst van de Noord/ Zuidlijn in de zomer van 2018 zet hele Amsterdamse OV-netwerk op z’n kop. Onder de grond én boven de grond wordt alles anders, ook in het Oostelijk deel van de stad. Het concept-vervoerplan van het GVB geeft daarvan een indruk.

Met de renovatie van het OV-net wil het GVB beter in staat zijn de toenemende drukte te blijven opvangen en meer reizigers sneller naar meer bestemmingen te brengen. De oude kronkelige spinnenwebstructuur van het net wordt veranderd in een helder visgraatmodel met de Noord/Zuidlijn als ‘backbone’. Volgens het vervoerbedrijf wordt er in Oost straks niet meer of minder gereden, maar anders. Alle haltes blijven bediend worden en op elk spoor blijft een tram rijden.

Lijnen tussen oost en west
Straks is het tramtraject Leidseplein via Weteringschans naar Weesperplein het drukste tramtraject in de stad. Dit is de  Binnenring van het Amsterdamse tramnet. De verwachting is dat grote groepen reizigers van metrohalte Vijzelgracht overstappen op de tram en vice versa. Twee tramlijnen rijden nu langs de toekomstige metrohalte Vijzelgracht. Die zijn nu al erg vol. Dus als de nieuwe metrolijn rijdt, zal vaker moeten worden gereden op de Binnenring. Analyses van vervoerstromen tonen aan dat het aantal tramritten bijna verdubbeld moet worden om alle reizigers comfortabel te kunnen vervoeren.

Links de oost-west-verbinding. Rechts de nieuwe tramlijnen in Oost. Bron GVB.

Drie oost-west-verbindingen
De Watergraafsmeer/ Diemen, Indische buurt en Oostelijke eilanden krijgen in het vervoerplan elk een oost-west tramverbinding via de binnenring. Aan de hand van de reizigersstromen en de aantallen reizigers is gekeken welke lijnen er in die oost-westverbinding het best aan elkaar kunnen worden gekoppeld. Tramtrajecten die even druk zijn in oost en west worden aan elkaar gekoppeld zodat efficiënt wordt omgegaan met het aantal voertuigen. Diemen (lijn 9) wordt gekoppeld aan Sloterdijk (nu lijn 12) en dan ontstaat lijn 1A. Het Azartplein (lijn 10) wordt gekoppeld aan aan Geuzenveld (nu lijn 7) en heet dan lijn 1B. Tenslotte wordt de Indische buurt (nu lijn 7) koppeld aan Osdorp (lijn 1), wat lijn 1C oplevert.

Lijn 9 (straks 1A) gaat naar West. Lijn 14 (straks 2A) gaat naar hetr centraal Station. Bron GVB.

Wisselen van eindpunt
De eindpunten in Indische buurt worden gewisseld. Er is een afstemming gemaakt tussen vraag en aanbod zodat het niet te druk maar ook niet te rustig is in de voertuigen. Dan kan op het traject Insulindeweg – Flevoweg met één tramlijn worden volstaan terwijl er nu twee rijden. Toch blijven er twee lijnen rijden bij gebrek aan andere eindpunten in de Indische Buurt, want bij Muiderpoort is slechts ruimte voor één eindigende tramlijn. Om vraag en aanbod toch zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, rijdt lijn 5B (voorheen lijn 3) voortaan door naar Flevopark en eindigt lijn 1C (voorheen lijn 7) bij Muiderpoort. De reden hiervoor is dat lijn 5B (nu lijn 3) minder vaak zal rijden dan 1C.

Lijn 9 en 14 gecombineerd naar Centraal Station
De tram uit Diemen (voorheen lijn 9) wordt een oost-westlijn over de Binnenring. Een deel van het traject in de binnenstad van wat nu nog lijn 9 is, wordt gecombineerd met lijn 14 tot een nieuwe lijn 2A. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om rechtstreeks vanaf de Zeeburgerdijk/ Borneostraat naar het Centraal Station te reizen in plaats van tot de Dam. Daarbij rijdt deze tram vaker.

Buslijn 22 blijft gelijk
Door woningbouw in het Cruquiusgebied is het GVB verplicht openbaar vervoer aan te bieden met maximale loopafstanden van 400 meter. Er zijn daarbij twee opties. Ten eerste het eindpunt van buslijn 22 verleggen naar het voormalige eindpunt bij Cruquiusweg.

Het Cruquiusweggebied zou ontsloten kunnen worden via een fiets- en loopbrug. Bron GVB.

Als andere oplossing ziet het GVB een fiets- en voetgangersbrug van Cruquiusgebied naar een hoogfrequente tram- en buscorridor bij het Flevopark. Met een brug is het Cruquiusgebied dus goed ontsloten met hoogfrequent openbaar vervoer. Daarbij dupeert GVB geen reizigers op de Funen en de Veelaan. Bovendien geeft deze optie bewoners en bezoekers van het Cruquiusgebied verbindingen naar Noord en de buslijn naar Station Amstel. Het GVB gaat daarom in gesprek met gemeente en stadsregio om deze brug te realiseren.

Hogere frequentie IJtram
IJburg en Zeeburgereiland blijven fors groeien. Daarom wil het GVB de frequentie binnen een aantal tijdvakken verhogen. Er is nog restcapaciteit, maar die slinkt snel. Daarom wordt ingespeeld op het rijden met gekoppelde trams. Op termijn wil het GVB de ontbrekende schakel in het tramnet tussen Zeeburgereiland en Flevopark invullen. Door lijn 1C vanuit Osdorp (via Leidseplein, station Vijzelgracht, station Weesperplein en Muiderpoortstation) door te trekken naar Zeeburgereiland wordt IJburg beter verbonden met het zuidelijk deel van de stad. Ook wordt hiermee de toename van de drukte op tram 26 wat afgevlakt.