Home Overzicht Organisaties zoeken ‘reële samenwerking’ met gemeente over Grand Café Genieten

Organisaties zoeken ‘reële samenwerking’ met gemeente over Grand Café Genieten

0
Een druk-bezochte bridgeavond in Grand Café Genieten.

De huidige gebruikers willen de exploitatie van Grand Café Genieten gezamenlijk hun rekening nemen. Daarbij is ook voor stadsdeel Oost als deelnemende partij een belangrijke rol toebedacht. Een gesprek daarover vindt binnenkort plaats.

Voor alle  stadsloketten bedacht de gemeente het plan om ze uniform in te richten met daarin flexplekken voor ambtenaren. Voor die flexplekken is het zogeheten Plaza-plan bedacht. In stadsdeel Oost zou de Plaza voor ambtenaren een plek krijgen in Grand Café Genieten dat zich in het gebouw van het Stadsloket bevindt. Het plan werd door de gemeenteraad goedgekeurd zonder dat de raadsleden op de hoogte waren van de negatieve consequenties van het plan voor Oost.

Grand Café Genieten heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een uniek sociaal cultureel locatie. Meer dan zeventig instellingen en organisaties maken er gebruik van voor sociaal-maatschappelijke doeleinden. Jaarlijks trekt Genieten meer dan 10.000 bezoekers. En, niet onbelangrijk, het biedt een leer- en werkplek voor een groot aantal verstandelijk beperkte jongeren en met een stagefunctie voor vrijwel alle omliggende onderwijsinstellingen.

Wethouder wil dubbelfunctie
Na bezwaren tegen het plan, ook van gemeenteraadsleden van alle grote politieke partijen, besloot de wethouder het Plaza-plan van stadsdeel Oost te nuanceren. Hij stelde voor Grand Café Genieten een dubbelfunctie te geven. Overdag een besloten flex-functie en na kantoortijd en in het weekend een openbare, sociaal-culturele functie.

Papieren benadering
Volgens de werkgroep van de gebruikers biedt dit nieuwe plan geen enkele kans voor de sociaal-maatschappelijke activiteiten die er plaatsvinden. Het plan houdt geen rekening met de interactie en de verwevenheid van alle activiteiten ter plekke. De voorgestelde scheiding van de exploitatie door twee verschillende instellingen lost geen problemen op, maar creëert juist problemen. Het is een papieren benadering, aldus de werkgroep.

Volgens de werkgroep moeten zo veel mogelijk van de huidige gebruikers de exploitatie van de locatie gezamenlijk en eensgezind voor hun rekening nemen. Daarmee kunnen de huidige gebruikers dan hun activiteiten voortzetten en kunnen nieuwe activiteiten worden ontwikkeld. De gemeente kan dan zorg dragen voor voortzetting van de gemeentelijke activiteiten, maar er ook voor zorgen dat flexwerkruimte een ‘realistisch’ deel van de locatie omvat. Een gesprek met het dagelijks bestuur staat binnenkort op de agenda.