Home Duurzaam Over tien jaar moet de stad uitstootvrij zijn

Over tien jaar moet de stad uitstootvrij zijn

0

Schonere en gezondere lucht in Amsterdam, dat is de inzet van wethouder Sharon Dijksma met het actieplan Schone Lucht. Het verkeer in de stad moet daarom in 2030 uitstootvrij zijn. Diesel – en benzineauto’s worden uit de stad verbannen. Het aantal milieuzones wordt uitgebreid en er komen uitstootvrije gebieden. Om de pijn te verlichten komen er bij deze transitie zowel subsidies als ontheffingen.Ook oost moet eraan geloven.

De nadruk van de plannen van de gemeente ligt op het verschonen van het verkeer. De gemeente heeft daar het meest direct invloed op, al komen er vanuit Den Haag en van de autobranche meteen al wat kritische geluiden.

De gemeente zet in op het vervangen van benzine- en dieselmotoren door uitstootvrije alternatieven zoals elektrisch vervoer en aandrijving op waterstof. Om dat te bereiken is gekozen voor een aanpak die tot 2030 steeds meer soorten voertuigen op steeds meer plekken in de stad uitstootvrij maakt. De maatregelen vloeien deels voort uit harmonisatie met Rijksbeleid en afspraken die gemeenten met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben gemaakt.

2020 Introductie milieuzone binnen ring A10 voor dieselpersonenauto’s. Auto’s die op dat moment 15 jaar of ouder mogen er niet meer in. Daarnaast een geografische uitbreiding van bestaande milieuzones voor vracht- en bestelwagens.

2022  Uitstootvrij gebied voor ov-bussen en touringcars binnen de s100 ten zuiden van Amsterdam CS en het spoor De milieuzone vrachtverkeer wordt alleen toegankelijk voor wagens met de Euro6 norm of hoger.

2025  Uitstootvrije bebouwde kom voor brom- en snorfietsen. Uitstootvrij gebied binnen de ring A10 voor vracht- en bestelwagens, taxi, ov-bussen en touringcar. Uitstootvrij gebied voor alle passagiers en pleziervaart en GVB-veren.

2030 Uitstootvrije bebouwde kom voor alle soorten verkeer, ook voor personenauto’s en motoren.

De verschillende maatregelen uit het Actieplan Schone Lucht kunnen tot tot kosten en ongemakken leiden voor bewoners en ondernemers. Daarom faciliteert de gemeente de transitie naar schoner vervoer met subsidie- en ontheffingsregelingen, zoals een sloop- of vervangingsregeling.

‘Vieze lucht is nu nog te vaak een sluipmoordenaar. Na roken, slecht eten en weinig bewegen is vieze lucht het vierde grootste gezondheidsrisico voor de Amsterdammer.’. – Wethouder Sharon Dijkstra.

De gemeente breidt het laadnetwerk in de stad verder uit. Wie een elektrische auto koopt, kan een laadpaal aanvragen. Is de capaciteit ontoereikend, dan worden er laadpunten bijgezet. Ook komen er snelladers bij. Subsidies en privileges als parkeervergunningen worden ingezet om bewoners te stimuleren om schoon vervoer te kiezen.

Het Actieplan Schone Lucht wordt eind mei besproken in de gemeenteraad. Van begin juni tot en met half juli kunnen bewoners, bedrijven en iedereen die zich betrokken voelt meepraten via een digitaal platform. Daarna volgt de officiële periode van inspraak. Na afloop van de inspraak worden de plannen definitief uitgewerkt en uiteindelijk vastgesteld door de gemeenteraad.