Home Overzicht Pastoor Leo Nederstigt overleden

Pastoor Leo Nederstigt overleden

1

Pastoor Leo Nederstigt van kerken in Oost is op 22 mei overleden. Zijn leven is getekend door het veranderende katholieke landschap in Nederland. Zijn leven lang was hij een verbinder. Leo Nederstigt doorliep een indrukwekkende carrière, die hijzelf niet als vanzelfsprekend ervoer. Daarvoor was de tijd waarin hij studeerde, de zestiger jaren van de vorige eeuw, te verwarrend.

Na zijn studie begon Leo in 1973 als pastoraal werker in de Gerardus Majellakerk in de Indische Buurt. In die tijd werd hem gevraagd een leefgroep voor studenten in de pastorie van de Gerardus Majellakerk te starten.

Een jaar later werd hij priester gewijd en werd daarmee kapelaan van de Gerardus Majella. In april 1979 werd hij pastor van verschillende parochies in de stad. Toen Leo Nederstigt in 1997 terugkeerde in Oost, hadden de parochies in Oost roerige jaren achter de rug. Ook daar is dan inmiddels een regioparochie ontstaan, de ABG parochie, een samenvoeging van de Anna, de Bonifatius en de Gerardus Majella. De Sint Annakerk (de Pool) werd gesloten in 1970 en gesloopt in 1978; de Bonifatius (de Grote Bon) in 1982 en gesloopt in 1984. In 1992 werd de grote Gerardus Majella gesloten en verhuisde men naar de kleine Gerardus aan de Lombokstraat. Leo Nederstigt raakte opnieuw thuis tussen de mensen van de buurt. Velen kenden en waardeerden hem.

In april 2014 volgde een verdere samenvoeging. Er ontstond een samenwerkingsverband in Amsterdam Oost-Zuidoost van vijf parochies en acht kerklocaties. Leo werd benoemd tot  pastoor van het samenwerkingsverband, een gebied van het Scheepvaartmuseum tot voorbij de Gaasperplas.

Inmiddels was de pastoor ziek geworden. De schijnbaar overwonnen darmkanker kwam terug in de lever en het hoofd en begon hem te verzwakken. Op 1 juni 2017 kreeg hij eervol ontslag als pastoor van Clara & Franciscus. Zo lang als mogelijk bleef hij daarna voorgaan. En zijn huis bleef dagelijks openstaan voor bezoek van allerlei pluimage.

Er is gelegenheid tot afscheid nemen dinsdag 29 mei van 10.00 – 11.00 uur in de HH. Martelaren van Gorcum (Hofkerk), Linnaeushof 94, waarna om 11.00 uur de gezongen Uitvaartmis zal worden opgedragen. Aansluitend zal om 13.00 uur de begrafenis plaatsvinden op het Rooms-katholieke gedeelte van de begraafplaats De Nieuwe Ooster.

1 REACTIE

  1. Pastor Leo was een geweldige man. Recht door zee, onbaatzuchtig, nooit veroordelend en gewoon heel lief. Ik ben er dankbaar voor dat ik hem gekend heb, al was dat relatief kort. Zijn uitvaartmis werd door zeker 700 mensen bijgewoond. Een gigantische stoet trok over de Middenweg naar De Nieuwe Ooster. Twee drukbezochte avondwakes en een singi neti gingen daaraan vooraf. Zoveel verschillende mensen had Leo lief en zoveel verschillende mensen hadden Leo lief. Moge hij rusten in de vrede van Gods huis.