Home Wonen Pilot voor zelfbouw huurwoningen op Centrumeiland en in Watergraafsmeer

Pilot voor zelfbouw huurwoningen op Centrumeiland en in Watergraafsmeer

0

Op het Centrumeiland op IJburg en bij station Science Park in de Watergraafsmeer komt een proef met zelfbouwhuurwoningen. De gemeente stelt daar grond voor beschikbaar en stimuleert het starten van pilots met verschillende wooncoöperatieven.

De vraag naar bouwgrond en woningen in Amsterdam is groot, met name in de sector sociale en middeldure huurwoningen. Op deze gespannen markt ontstaan steeds meer initiatieven voor alternatieve woonvormen zoals een wooncoöperatief. Dit is een woonvorm waarbij het dagelijks bestuur bij de huurders zelf ligt.

Wethouder Wonen Laurens Ivens: ‘Deze pilot is een mooie kans in een woningmarkt die meer wordt bepaald door aanbod dan door vraag. Door huurwoningen te realiseren door middel van zelfbouw is de bewoner hierbij straks ook zelf aan zet. Een wooncoöperatief creëert mogelijkheden en ruimte voor kleine initiatieven. Bewoners bepalen zelf de kosten en kwaliteit en besparen door zelfwerkzaamheid.’

Uit onderzoek blijkt dat er een grote interesse is in zelfbouw onder Amsterdammers, bijvoorbeeld onder mensen die geen hypotheek kunnen krijgen of graag een huurwoning willen. De bewoners  van een wooncoöperatief vormen samen het dagelijks bestuur van het coöperatief en bepalen daarmee ook of een huurverhoging noodzakelijk is. Samen kunnen zij de kosten voor beheer en het onderhoud laag houden.

In Amsterdam zijn er al initiatieven die met een wooncoöperatief willen bouwen. Grofweg zijn er twee verschillende typen bekend. De eerste is een al bestaande groep. Deze mensen zoeken samen een plek om woningen te realiseren, dit kan bijvoorbeeld een bestaand pand zijn wat zij gaan transformeren. De tweede groep zijn coöperatieven opgezet door professionals. Deze groep ziet een grote behoefte aan huurwoningen op de markt en willen hierin faciliteren met een financieringsconstructie.

Grootste probleem om de wooncoöperatieven te realiseren is het vinden van geschikte grond. De uitgifte van grond in Amsterdam is schaars en belangstellenden staan dan ook in de rij. Over het algemeen wordt er hoog geboden op de grond, wooncoöperatieven kunnen hier niet mee concurreren. Om ruimte te maken voor wooncoöperatieven gaat de gemeente Amsterdam een aantal locaties in de stad expliciet benoemen voor wooncoöperatieven.

Om in aanmerking te komen moeten belangstellenden aan een aantal voorwaarden voldoen. Het moment waarop er kan worden gestart is afhankelijk van de bestemmingsplanprocedures die nog doorlopen moeten worden. Vanaf medio 2016 wordt bekend waar en hoe geïnteresseerden zich kunnen inschrijven.