Home Levensvisie Pioniers in Elthetokerk

Pioniers in Elthetokerk

0
Emad Thabet is ingewijd als Protestants Arabische voorganger door predikant Greteke de Vries.

De Protestants Arabische Kerk heeft op 19 oktober haar intrede gedaan in de Elthetokerk aan de Javastraat. Er was een officiële installatie van deze nieuwe loot aan de stam van de Protestantse Kerk Nederland. De voorganger, Emad Thabet, werd door zowel Egyptische als Nederlandse afgevaardigden gezegend.

Tekst Mirjam Ringers | Foto Gerard Valentijn

Levens-
beschouwingen
in Oost

Alle afleveringen

Bij de startbijeenkomst van de Protestants Arabische Kerk hielden vertegenwoordigers van de Synode van de Nijl van de Presbyteriaanse Kerk van Egypte toespraken in het Arabisch en het Engels. Na een korte dienst met Arabische liederen, psalmen en een korte preek, werd de bijeenkomst afgesloten met hapjes en drankjes.

De Protestantse Kerk Nederland heeft in Amsterdam nog negen andere pionierskerken. Deze kerken worden voor het opbouwen van een gemeente ondersteund door de Protestantse Kerk Amsterdam. De gemeente in de Javastraat telt iets meer dan honderdvijftig leden, waarvan er twintig tot veertig trouwe bezoekers van de kerkdienst op donderdagavond zijn.

Veilig in de Javastraat
Een week later spreek ik met voorganger Emad Thabet. Hij maakt deel uit van het Breed Interreligieus overleg Oost, en we hebben elkaar al enkele keren ontmoet bij activiteiten en vergaderingen. Thabet kwam hier een aantal jaren geleden vanuit Egypte om zijn theologische studie voort te zetten aan de VU. Hij werkt nu, naast zijn functie als voorganger, aan zijn PhD.

‘Het is belangrijk om elkaar te begrijpen’

Hij vertelt over de opbouw van zijn gemeente. Veel mensen komen hier uit angst voor de terreur en de oorlog in het Midden – Oosten. Twintig jaar geleden was het makkelijker om visa te krijgen, nu heeft Thabet vaak te maken met mensen die geen documenten hebben, met vluchtelingen. Hij probeert ze spirituele steun te bieden in hun onzekere bestaan. Het gaat dan om christenen uit verschillende Arabische landen, niet alleen die uit Egypte. De taal verbindt ze. Christenen voelen zich in de Arabische, islamitische landen niet altijd veilig, maar ik heb het idee dat Thabet zich in de Javastraat met al die verschillende winkels, wel op zijn plaats voelt. Hij heeft dan ook al plannen om samen met zijn moslimburen avonden met Arabische muziek te organiseren. ‘Het blijft van belang om bruggen te slaan’, zegt hij.

Vrij delen
Zijn er verschillen tussen de protestantse kerken in Egypte en in Nederland? ‘De basis is dezelfde,’ zegt Thabet, ‘dat is de Schrift, nadrukkelijk het Oude en het Nieuwe Testament.’ Wat Thabet opviel toen hij hier in Holland kwam, was het conservatisme in sommige kerken. Vrouwen mogen geen broek dragen! Zelfs in de meest afgelegen Egyptische gemeenschappen is dat een bevreemdend idee. Ook de problemen met vaccinaties zijn vreemd voor de Egyptische kerken. Thabet komt nog even terug op de verbondenheid van de kerk met het Oude Testament. Dat kan ook niet anders, zegt hij. ‘Je kunt het Nieuwe Testament, de boodschap van het Christendom, niet begrijpen zonder het Oude Testament. Het geeft verdieping. Wel vinden mensen vaak het Nieuwe Testament gemakkelijker te begrijpen.’

Sociale vrede
Op mijn vraag of hij in Amsterdam discriminatie ervaart, zegt Thabet, dat in de kringen waarin hij verkeert dat geen issue is, maar de leden van zijn kerk en zeker moslims in Amsterdam ervaren problemen. ‘Zij ervaren dat ze altijd op de tweede plaats komen waar het banen betreft. Ze voelen dat er grenzen zijn waar ze niet overheen komen.’

Thabet wil natuurlijk graag dat zijn gemeenschap groeit. Nu zijn er zeven leerlingen op les en er is zeker ruimte voor meer, maar zijn bedoeling is niet om mensen te bekeren. Het is belangrijk om elkaar te begrijpen en om een bijdrage te leveren aan sociale vrede. Thabet: ‘We delen hier vrij ons geloof en dat kan niet altijd in onze landen.’