Home Overzicht Plannen voor IJburg II in de maak

Plannen voor IJburg II in de maak

0

Het college van B en W gaat de mogelijkheden voor een nieuw eiland op IJburg van 80 hectare onderzoeken. Begin 2018 zou gestart kunnen worden met het opspuiten van de grond bij IJburg. Op het nieuwe eiland is dan plaats voor 6.500 woningen die in opeenvolgende fases worden gebouwd. Bewegen en duurzaamheid centraal. Vanaf 2021 worden gedurende 4,5 jaar de eerste 600 woningen per jaar gebouwd.

IJburg II is een van de grootste woningbouwlocaties uit Koers2025. Dit eiland heeft een bijzondere positie omdat daar sinds 2010 een onherroepelijk bestemmingsplan van kracht is. De gemeenteraad heeft in 2010 besloten dat het gebied bestemd is voor het tweede eiland van IJburg II. Het ‘landmaakbesluit’ wordt begin volgend jaar aan de gemeenteraad voorgelegd zodat begin 2018 het eiland kan worden opgespoten. Het investeringsbesluit en besluitvorming over het stedenbouwkundigplan worden in 2018 genomen. De start van de woningbouw volgt na een periode van inklinken van de grond in 2021.

‘Amsterdam is populair’, zegt wethouder Grondzaken Eric van der Burg. ‘Elk jaar zoeken ruim 10.000 mensen in Amsterdam een woning. We gaan bij de inrichting van IJburg II de Amsterdamse beweeglogica toepassen om bewegen te stimuleren: ruim baan voor de fietser en voetganger, sport is om de hoek, bredere stoepen om te spelen en de stad als speeltuin.’ Van der Burg hanteert deze uitgangspunten ook voor het Centrumeiland dat nu in ontwikkeling is.