Home Gezin Predicaat ‘Excellente School’ voor Van Koetsveldschool

Predicaat ‘Excellente School’ voor Van Koetsveldschool

0

De planmatige aanpak van Weerbaarheid en Seksuele vorming door de Van Koetsveldschool is bekroond met het predicaat Excellente School. Het is een school voor zeer moeilijke lerende- en meervoudig beperkte kinderen, een kwetsbare doelgroep.

Directeur Camille van Ruth is heel erg trots op dit resultaat. ‘Het is de bevestiging voor het feit dat we iets bijzonders ontwikkeld hebben. Juist onze doelgroep is extra kwetsbaar en loopt een verhoogd risico op misbruik. De leerlingen zoeken zelf vaak makkelijk toenadering en kunnen moeilijk hun eigen grenzen aangeven. Door onze planmatige aanpak leren de leerlingen hun eigen lichaam beter te kennen, leren ze om te gaan met emoties en verliefdheid en op tijd ‘Stop, hou op’ te zeggen.’

Positief opvoedingsklimaat
Naast het behalen van het predicaat Excellente school 2017-2019 is Van Ruth trots op alle profielpunten van de school. ‘We werken opbrengstgericht ook voor muziek, beeldende vorming en koken, hebben een positief opvoedingsklimaat (PBS), zijn een gezonde school voor voeding en hebben een prachtig groen natuurspeelplein’

Waardering compleet
In april 2017 kreeg de school al voor alle kwaliteitsgebieden het predicaat ‘goed’ van de inspectie, een hoge drempel die volgens het nieuwe onderzoekskader een vereiste is om excellent te kunnen worden. ‘Dat was al een enorme kroon op ons werk’, aldus Van Ruth. ‘Nu is de waardering compleet en hebben we de taak om, in het belang van onze specifieke doelgroep, onze kennis en vaardigheden te onderhouden, uit te breiden en met anderen te delen.’

Resultaat van samenwerking
Dit prachtige resultaat is in zeven jaar tot stand gekomen. Dat gebeurde in samenwerking met Rutgers (voorheen Rutgers stichting), het CED (schoolbegeleidingsdienst Rotterdam) en de deskundige werkgroepleden die als pionier binnen de school dienst deden. Maar, zegt Van Ruth ‘Vooral ook het huidige gedreven, betrokken en ambitieuze team van de onze school.’.

Expertisecentrum Orion
Het werken aan kwaliteit en opbrengsten staat niet op zich. De Van Koetsveldschool behoort tot Stichting Orion. Binnen de stichting wordt planmatig gewerkt aan kwaliteit in brede zin voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Deze kennis wordt stichtingsbreed uitgedragen via het Expertisecentrum. Hiermee zetten alle scholen hun deuren open om hun expertise van school tot school aan te bieden aan scholen, teams, leerkrachten, professionals in onderwijs en zorg en uiteraard ook aan ouders en leerlingen.

Excellente school
Een excellente school is in de basis een goede school die zich onderscheidt van andere goede scholen door te excelleren op een bepaald gebied dat in de school als geheel doorwerkt. Met het predicaat Excellente School krijgen zeer goed presterende scholen Ze zijn een voorbeeld voor andere scholen.