Home Indische Buurt PvdA: ‘Afvalpunt is de lakmoesproef’

PvdA: ‘Afvalpunt is de lakmoesproef’

1
Bastiaan Minderhoud.

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van maart dit jaar hebben we in Amsterdam stadsdeelcommissies in plaats van bestuurscommissies. In Oost bestaat de stadsdeelcommissie uit zestien leden. De IJopener interviewt acht stadsdeelcommissieleden die gekozen zijn in IJburg en Zeeburgereiland en het Oostelijk Havengebied en de Indische Buurt. In dit artikel de Partij van de Arbeid.

Tekst Lisa Scheerder en Tineke Kalk | Foto Arjen Poortman | IJopener

Uitgangspunt voor het interview is de politieke partij waarvoor het lid in de stadsdeelcommissie zit. Nu wil het toeval dat in deze gebieden dezelfde vier partijen zijn verkozen: GroenLinks, D66, VVD en de PvdA.

Bastiaan Minderhoud woont nu acht jaar in Oost, vier jaar in de Architectenbuurt en de laatste vier jaar in de Indische buurt.
Paul Paulusma is sinds twee jaar weer terug in Amsterdam en woont nu in IJburg, was daarvoor een periode woonachtig in Rotterdam.

De PvdA was tegenstander van het afschaffen van de bestuurscommissie en het verminderen van de bevoegdheden van de stadsdelen. Hoe bevalt de nieuwe stadsdeelcommissie?
‘Vanuit het gebied IJburg/Zeeburgereiland zijn we begonnen met het indienen van adviesaanvragen. Een belangrijke was die over het afvalpunt op Zeeburgereiland. Wat ons betreft de lakmoesproef voor het nieuwe stelsel. Cruciaal bij het afvalpunt is de opstelling van de bestuurders. Die moeten wel lef tonen en op durven komen voor de belangen van de bewoners. Zij zijn niet goed betrokken bij dit afvalpunt en de bestuurder heeft in eerste instantie de zaak niet goed geagendeerd bij de centrale gemeenteraad. Een excuus aan de bewoners zou op zijn plaats zijn. Bewoners hebben veel kennis, ze hebben alles in de gaten. Ze moeten weten dat wij achter hen staan, wij vertegenwoordigen hun belangen. Het voordeel van het nieuwe stelsel is dat de bewoners dichterbij zijn. Je kunt stichtingen en buurthuizen bezoeken en de bewoners heel praktisch ondersteunen. Ze wijzen op mogelijkheden.’

Amsterdam sleutelt onophoudelijk aan het bestuurlijke stelsel van de stad. Denken jullie dat de stadsdeelcommissies er over vier jaar nog zijn?
‘Wij waren tegenstander: de nieuwe stadsdeelcommissie heeft geen bevoegdheden meer, alleen een adviesrecht. Het College heeft een evaluatie beloofd, er gaat in ieder geval weer over het nieuwe stelsel gesproken worden. Intussen blijven wij er van overtuigd dat enige vorm van decentraal bestuur in Amsterdam nodig is.’

Jullie zijn op dit moment bezig met het opstellen van de gebiedsagenda’s voor de komende vier jaar. Loopt dat goed?
‘Het stadsdeel heeft een voorschot genomen op de gebiedsagenda’s door prioriteiten te benoemen. We moeten dat natuurlijk goed met de bewoners bespreken, het is erg belangrijk dat zij goed bij de opstelling van de gebieds- agenda’s worden betrokken. We bespreken dat in de gebiedsbijeenkomsten. We hebben er nu een paar gehad en het gaat redelijk. Het zou goed zijn als bewoners meer gebruik
maken van hun inspreekrecht bij de buurtbijeenkomsten.’

Wat vinden jullie er van dat de stadsdeelvoorzitter van Oost, niet in Oost woont?
Het was een verrassing dat de stadsdeelvoorzitter een PvdA’er is, nu we niet de grootste zijn geworden in het stadsdeel.’ Dat hij niet woonachtig is in Oost, is bij Paul Paulusma onbekend. Bastiaan Minderhoud vindt dat het kan omdat hij lang in Oost heeft gewoond en het stadsdeel dus goed kent.

Wat zijn de drie belangrijkste zaken die jullie over vier jaar in je gebied gerealiseerd willen hebben?
Bastiaan Minderhoud: ‘In de Indische Buurt is nog een forse groep jongeren die moeite heeft om mee te komen. Er is veel werkloosheid, maar ook komt het voor dat jongeren hun ouders moeten verzorgen. Daarom moeten we de drempels voor de mantelzorg verlagen, door meer bekendheid te geven aan gemeentelijke mantelzorgondersteuning. Meer moeite doen om jongeren aan het werk te krijgen, elke jongere die aan het werk komt is er een, en daar moeten we blij mee zijn. Verder is het belangrijk dat de goede balans die er nu in ons gebied is, bewaard blijft.’
Paul Paulusma: ‘Er moeten vijftienhonderd minder woningen op het Strandeiland worden gebouwd. De bezuinigingen op het welzijnswerk moeten we terugdraaien en de culturele achterstand op IJburg/Zeeburgereiland moet worden ingelopen. Door een jeugdhonk en een multifunctioneel cultureel centrum. Meer sportvoorzieningen ook.’

Lees ook het interview met