Home Overzicht Ratten ondermijnen de straat

Ratten ondermijnen de straat

0
De rat zelf is niet het probleem, maar problemen aan woningen en het gedrag van mensen.

Losse stoeptegels, met diepe gaten eronder. Vaak afgedekt met rubberen matten om te voorkomen dat er iemand struikelt. Steeds vaker zie je ze. Vooral in de Transvaalbuurt, Oosterparkbuurt en Indische buurt. Hier is de rattenplaag in de afgelopen jaren behoorlijk toegenomen. Een probleem dat moeilijk is om op te lossen, maar zeker niet onmogelijk.

Tekst Kirsten de Wit | Foto GGD Amsterdam

In de Transvaalbuurt West past men daarom nu een integrale aanpak aan. Dat merken de bewoners nu er zelfs lokdozen met gif worden ingezet om de dieren te vangen.

De rat zelf is niet het probleem, maar geeft aan dat er ergens anders een probleem is, aldus de GGD. Dat er door heel Oost een ecologische verbindingszone langs het spoortalud loopt waar ook veel rattengezinnen huizen, wordt dan ook niet gezien als oorzaak. Problemen aan de woningen en problemen in het gedrag van mensen maken dat er al lange tijd sprake is van een overlastgevende situatie.

De stedelijke campagne ‘Rat in je buurt’ roept bewoners op rattenoverlast te melden en geen eten meer op straat te gooien

Gangenstelsels
Het probleem doet zich met name voor in buurten met vooroorlogse huizen. De meeste verzakkingen zie je tegen de gevel aan. Een teken dat er mogelijk een probleem is met de woning zoals schade aan de riolering of ventilatieroosters. Bij veel van deze woningen zijn de kruipruimtes met elkaar verbonden. Via de kapotte rioleringen en de toegang tot de kruipruimtes kunnen de ratten zich snel verspreiden en maken zij hele gangenstelsels onder de stoep. Voeg hieraan toe dat er regelmatig etensresten op straat worden gegooid en je begrijpt waarom de rattenpopulatie zo explosief kan groeien in de stad.

Eten op straat
In de Transvaalbuurt West, dat is alles ten westen van de as Maritzstraat, Krugerplein en Schalk Burgerstraat, werken het stadsdeel, de GGD, de woningbouwcorporaties en VVE’s samen om de rattenpopulatie terug te dringen en daarmee de schade aan verharding te verminderen. Er is afgetrapt met een bewonersbijeenkomst op 29 januari. Belangrijkste boodschap van de bewoners was: doe iets aan het eten dat op straat wordt gegooid. Met de stedelijke campagne ‘Rat in je buurt’ zijn bewoners vervolgens opgeroepen om schade en rattenoverlast te melden en geen eten meer op straat te gooien. Woningen worden door de GGD gecontroleerd op gebreken zoals kapotte ventilatieroosters en rioleringen. Ook inspecteren zij tuinen en de straat op rommel en vuil dat ratten aan kan trekken. Mankementen aan de woningen worden zo snel mogelijk hersteld door de woningbouwverenigingen en VVE’s. En onlangs zijn er door de GGD vangdozen geplaatst in de kruipruimtes van de woningen. De gemeente zorgt ervoor dat de ondergrondse containers heel zijn en goed afsluiten, zodat ratten er geen toegang toe hebben.

Terugdringen
U kunt zelf invloed uitoefenen op de resultaten van deze aanpak. Wat kunt doen? Meld u het wanneer u ratten in uw tuin of op straat ziet en wanneer u ernstige verzakkingen tegen komt op straat. Dit kan via de website van de gemeente met een melding openbare ruimte, via het telefoonnummer 14 020 of via de app Verbeter De Buurt. Ook als u afvaldumpingen ziet, geeft u dit dat dan door aan de gemeente. Ga er wanneer er vuilnis naast de container staat niet meteen van uit dat deze vol is. Soms zit er alleen een zak klem en kunt u deze alsnog doorduwen. Mocht dit niet lukken, gooit u dan uw vuilniszak in een andere ondergrondse container. In vuilnis vinden ratten namelijk voeding. Woont u op de begane grond en zijn er mankementen aan uw kruipruimte, zoals kapotte ventilatieroosters of riolering, laat dit dan repareren. Het zou mooi zijn als door deze samenwerking de rattenoverlast kan worden teruggedrongen. Resultaten hiervan worden bekend gemaakt in een volgende bewonersavond die later dit jaar zal plaatsvinden.

Vorig artikelZes vragen over geluk
Volgend artikelDe Groene Vingers van Amsteldorp