Home Overzicht ‘Rattenplein’ is nu mooie speeltuin

‘Rattenplein’ is nu mooie speeltuin

0

Het ‘rattenpleintje’ noemden ze de speeltuin aan de Celebesstraat. Er werd weinig gespeeld en veel gehangen door figuren die er niets te zoeken hadden. Die werden aan het zicht onttrokken door hoge struiken. Kinderen zelf zorgden voor verandering.

Tekst Hannie Raaff | Foto Marcel de Cnock | IJopener

De Kinderraad Indische Buurt kaartte de misstand aan op een inspraakavond bij de bestuurscommissie Oost, in de zomer van 2016. De gemeente maakte een ontwerp voor een nieuwe speeltuin en legde dit voor aan buurtbewoners en leerlingen van de nabijgelegen J.P. Coenschool.

In november vorig jaar bezocht de IJopener met Ismael, Uomaima, Luuck en Samuel het naargeestige rattenpleintje. Vier maanden later nemen we weer een kijkje. De speeltuin is nog niet eens klaar, maar de rode linten van de gemeente slingeren in het zand en de kinderen klauteren in de speeltoren, hangen aan de rekken, spelen in het witte zand.

Veilig ravotten
Volgens de gebiedsmakelaar is de nieuwe opzet van de speeltuin gebaseerd op ‘natuurlijk spelen’. Kinderen van zes tot twaalf jaar kunnen hier hun fantasie de vrije loop laten en lekker veilig ravotten. De vertegenwoordigers van de Kinderraad zijn het hier niet helemaal mee eens, zij denken dat de speeltuin het leukst is voor jongere kinderen: van vier tot acht jaar. Maar de speeltuin ziet er zeker mooi uit, vinden ze.

Er is nieuwe, lage beplanting en het is er nu lekker zonnig. De grootste vooruitgang is dat er nu ouders op de nieuwe bankjes zitten die de spelende kinderen in de gaten houden. ‘Dat is goed voor het contact tussen de ouders en de kinderen maken nieuwe vriendjes.’ In de avonduren staan er echter toch weer hangjongeren in de speeltuin, maar dat vindt de Kinderraad geen probleem: ‘Die moeten toch ook ergens kunnen chillen.’

Skatepark
De Kinderraad heeft nog wel een paar adviezen voor de gemeente: ‘Zorg voor een rookverbod in alle speeltuinen en houd de speeltuinen fris en mooi. Ga iedere week kijken of er iets kapot is en repareer dat meteen.’ Voor grote kinderen zoals zij (twaalf jaar) mag er nog wel ergens in de Indische Buurt een skateparkje komen met een halfpipe en een rampje. Inspreken werkt, is hun ervaring, dus dat skatepark komt er. En ze kennen het telefoonnummer dat je kan bellen als er weer ratten en ander gespuis hun mooie speeltuin bederven: 14020.