Home Kunst Restauratie eerste en oudste museum van Amsterdam gestart

Restauratie eerste en oudste museum van Amsterdam gestart

0

De restauratie van het eerste en oudste museum van Amsterdam is van start gegaan. De restauratie van het Groote Museum is het sluitstuk van de vernieuwingen die Artis in 2003 is begonnen. In het museum wil Artis de samenhang tussen mens en natuur in onze huidige tijd centraal stellen. Vroeger was het museum een ontmoetingsplaats voor de leden van het Genootschap Natura Artis Magistra, dat werd opgericht in 1838. Artis wil dit prachtige monument haar belangrijke rol teruggeven en de oude functies van samenkomst en het bestuderen van natuur nieuw leven inblazen.

Beeld Artis Samuel van Leeuwen

Tijdens het programma bij de start van de restauratie waren verwijzingen naar het verleden en symbolische elementen met elkaar verweven. Zo hielpen kinderen van Artis-medewerkers traditiegetrouw mee, net als tijdens de eerste steenlegging van het Groote Museum in 1850. Muzikanten speelden Toccata uit L’Orfeo van Monteverdi, terwijl een dwarsbalk naar buiten werd getild. De balk ondersteunde de vloeren van het Groote Museum. De partners die de restauratie mede mogelijk maken, spijkerden koperen plaatjes met een persoonlijke boodschap op de ruim twaalf meter lange balk die symbool staat voor hun fundamentele steun.

Restauratie Groote Museum sluitstuk vernieuwingen aan Artisplein

Duurzame bouw
De eerste fase in de restauratie van het Groote Museum bestaat uit het herstellen van de verrotte fundering en het realiseren van een kelderverdieping. Om een extra verdieping te creëren, moet er vijf meter de diepte in gegraven worden. De kelderverdieping  zal dienen als ontvangstruimte voor het nieuwe museum. In een latere fase worden de beneden- en bovenzalen gerestaureerd. De unieke kwaliteiten van het gebouw zijn daarin leidend. De 19de-eeuwse interieurs die met name in de bovenzalen grotendeels nog intact zijn, blijven bewaard. Veel aandacht wordt besteed aan de isolatie van het gebouw en komen er zonnepanelen op het dak. De grootste investering  in duurzaamheid is al gedaan: de installatie voor een warmte koude opslag onder het Artisplein, die naast het Groote Museum ook de Ledenlokalen en andere onderdelen van Artis bedient.

Samenwerking met Wereld Natuur Fonds
In het Groote Museum zal de relatie tussen mens en natuur in onze huidige tijd centraal staan. Het Wereld Natuur Fonds is daarbij een belangrijke partner in de programmering. Kirsten Schuijt, directeur van het Wereld Natuur Fonds, vindt dat de plannen met het Groote Museum naadloos aansluiten bij het werk van het Wereld Natuur Fonds: ‘Een museum over biodiversiteit, wildernis en de relatie tussen mens en natuur is een unieke kans voor WNF om niet alleen onze boodschap uit te dragen, maar juist ook om het grote publiek te vragen om met ons mee te denken over oplossingen.’